Psychiatrische patiënt heeft ander godsbeeld

Dr. Schaap-Jonker. beeld VU

Het godsbeeld van psychiatrische patiënten verschilt wezenlijk van dat van mensen zonder psychiatrische diagnose.

Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door godsdienstpsycholoog dr. Hanneke Schaap-Jonker. Op 26 september promoveert zij daarop aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

De promovenda constateert dat patiënten een negatief-autoritair type godsbeeld hebben. Ook heeft het vertrouwen in relatie tot God voor hen een andere betekenis dan voor niet-patiënten.

Schaap, die rector is van het Kennisinstituut christelijke ggz, een gezamenlijk initiatief van De Hoop en Eleos, promoveerde in 2008 al in Kampen aan de Protestantse Theologische Universiteit.