Protestantse kerken in Duitsland kampen met ledenverlies

Kerk van Wesselburen. beeld Tourismusverein

Niet alleen de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), maar ook andere Duitse protestantse kerken kampen met ledenverlies.

Dat blijkt uit recente cijfers van de Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), een zelfstandige verenigde kerk van gereformeerden en lutheranen, en de Evangelisch-Reformierte Kirche. Beide kerken zijn lidkerken van de EKD.

De EKHN telde op 31 december 1.517.119 leden. Vergeleken met een jaar daarvoor (1.549.255) is dat een teruggang van 2,1 procent. De Evangelisch-Reformierte Kirche verloor het afgelopen jaar ongeveer 2300 leden. Eind 2018 telde het kerkverband 170.987 leden, in 145 gemeenten tussen Ostfriesland en de Allgäu. Een jaar eerder waren dat er 173.305.

De cijfers van 2018 laten een langdurige tendens zien „die pijn doet”, becommentarieert Volker Jung, voorzitter van de EKHN. „We betreuren elk uittrede uit de kerk, temeer we veel inspanningen doen om mensen in de protestantse kerk een geestelijk tehuis te bieden.”

Ruim 436.000 Duitsers verlieten in 2018 een kerk. Bijna de helft van hen –220.000 mensen– was lid van de Evangelische Kerk in Duitsland, zo blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers.

Het aantal EKD-leden dat vertrok, lag zo’n 12 procent hoger dan in 2017 en was sinds 1996 niet zo hoog. Inmiddels telt de EKD ongeveer 21 miljoen leden. Daarmee is het aantal leden sinds 1950 gehalveerd.