Protest tegen „annexatie” door Israël

Annexatie Westelijke Jordaanoever

Het Amerikaanse Network of Evangelicals for the Middle East (NEME) roept op om protest aan te tekenen tegen de voorgenomen „annexatie” door Israël van Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

Het netwerk, dat bestaat uit evangelicale predikanten, wetenschappers en leiders uit de Verenigde Staten, heeft afgelopen week een e-mail rondgestuurd met deze oproep. De evangelicalen zijn tegen de voorgestelde „bezetting” door de nieuwe Israëlische regering van Netanyahu en Gantz, die in juli van start zou moeten gaan. Deze zou „niet goed zijn voor Israëliërs en ook niet voor Palestijnen.”

De evangelicalen citeren twee Palestijnse christelijke leiders die waarschuwen dat bij „annexatie veel Palestijnse christenen en leden van de kerk het land verliezen waar ze generaties lang leven en werken.” Voor Palestijnen zou „eenzijdige, gelegaliseerde annexatie een eind maken aan hun zoektocht naar een toekomstige, levensvatbare, autonome staat, een zoektocht waarvoor brede internationale steun bestaat en waarmee Israël eerder heeft ingestemd.” Voor Israël zou „annexatie niet leiden tot vrede en het imago van Israël als democratie verzwakken.”

Ook de Wereldraad van Kerken (WCC) en de Raad van Kerken in het Midden-Oosten (MECC) deden vorige week een appel om protest aan te tekenen tegen de Israëlische „annexatie” van Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. De Nederlandse Raad van Kerken ondersteunt dit appel en heeft de brief onder de aandacht gebracht van minister Blok en de vaste kamercommissie van Buitenlandse Zaken.

Misplaatst

Op de website van Christenen voor Israël noemt journalist Yochanan Visser de term annexatie misplaatst. Hij stelt dat de Joodse staat geen gebieden kan annexeren die zijn aangewezen door de Volkenbond en de conferentie van San Remo om deel uit te maken van het Joodse nationale thuis. „In juridisch opzicht heeft Israël een veel betere claim op Judea en Samaria dan het ‘Palestijnse’ volk.”