Proponent J. A. Mol doet intrede in hervormde gemeente Driesum

Hervormde kerk in Driezum. beeld Sjaak Verboom

Proponent J. A. Mol is woensdag bevestigd tot predikant van de hervormde gemeente van Driesum. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. H. Liefting (Gouda). Deze preekte over 2 Korinthe 4:7. Aan de handoplegging namen deel de predikanten L. H. Oosten, A. Beens, B. L. P. Tramper, K. H. Bogerd, J. B. ten Hove en P. Veerman.

’s Avonds deed ds. Mol intrede met een preek over Mattheüs 4:16. Ds. Mol en zijn gezin werden aansluitend toegesproken door gemeentesecretaris R. G. Dijksterhuis van de gemeente Dantumadiel, ds. K. van Marrum namens het werkverband van predikanten, M. H. Brak namens het Hervormd Jeugdwerk, ds. A. A. Egas van de christelijke gereformeerde kerk in Damwoude en scriba D. van der Zee namens kerkenraad en gemeente. Aansluitend werd ds. Mol en zijn gezin Psalm 121:4 toegezongen.