Prop. T. Overbeeke bevestigd in hervormd Reeuwijk

Prop. T. Overbeeke uit Gouda is zondag bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Reeuwijk.

Ds. M. J. Tekelenburg te Monster leidde de bevestigingsdienst. De tekst voor de verkondiging was Johannes 20:21 en 22. De oud-predikant van Reeuwijk wees erop dat God niet alleen Zijn discipelen uitzond, maar dat Hij tegelijk ook de Heilige Geest gaf. Een predikant is een Godsman en dat vraagt heel wat van iemand. Dat kost je, net als de Meester, jezelf, aldus ds. Tekelenburg.

Vanwege de coronacrisis konden collega-voorgangers de nieuw bevestigde predikant geen hand opleggen. Daarom hadden ze elk een Bijbeltekst doorgegeven die door ds. Tekelenburg werd voorgelezen.

Na het amen van het dankgebed beklom ds. Overbeeke de kansel, sprak een kort dankwoord, gaf de slotpsalm op en legde voor het eerst de zegen op.

De intrededienst vindt na de zomervakantie plaats als er meer mensen tijdens kerkdiensten aanwezig mogen zijn.