Prof. dr. J. P. Boendermaker overleden

Prof. dr. J. P. Boendemaker. beeld Sjaak Verboom

Lutherkenner prof. dr. J. P. Boendermaker is in de nacht van woensdag op donderdag overleden.

Prof. Boendermaker (1925) was emeritus hoogleraar lutherana en liturgiek aan het Evangelisch-Luthers Seminarium en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Als zoon van de lutherse predikant en latere hoogleraar P. Boendermaker studeerde J. P. Boendermaker theologie aan de Universiteit van Amsterdam en van 1950 tot 1951 als stipendiaat van de Alexander von Humboldt Foundation aan de Friedrich-Alexander Universität in Erlangen.

Boendermaker werd vervolgens luthers predikant in Eindhoven (1951-1963) en Naarden-Bussum (1964-1969). In Eindhoven was hij begonnen aan een promotieonderzoek, waarvoor hij van 1963-1964 in Heidelberg, aan de Ruprecht-Karls-Universität, verbleef.

Hij promoveerde in 1965 bij prof. dr. W. J. Kooiman op ”Luthers commentaar op de brief aan de Hebreeën”. In 1969 werd hij benoemd tot opvolger van zijn leermeester Kooiman aan het Evangelisch-Luthers Seminarium en bleef dit tot zijn emeritaat in 1995. Van 1990 tot 1995 bekleedde hij tevens een bijzonder hoogleraarschap liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit.

Net als voor prof. Kooiman was voor hem de vertaalslag van de wetenschap naar kerk en maatschappij belangrijk. Dit kreeg onder andere gestalte in vele lezingen, publicaties en radiowerk. Daarnaast was hij vele jaren betrokken bij de dialoog tussen de Lutherse Wereldfederatie en de Rooms-Katholieke Kerk.

In zijn onderwijs legde Boendermaker de nadruk op het lezen en bestuderen van Luthers teksten, afgewisseld met korte hoorcolleges ter verduidelijking van de context. Vooral het lezen van Luthers oudtestamentische preken was vernieuwend, omdat deze preken als niet-academische teksten elders nog niet als bron voor Luthers theologie op waarde werden geschat.

Deze formule bleek ook aantrekkelijk voor Duitse studenten, omdat niet de secundaire literatuur over Luther, maar de teksten van Luther zelf centraal stonden.

In 2010 ontving prof. Boendermaker de Lutherpenning. De penning wordt uitgereikt aan een persoon of instantie „die op belanghebbende wijze aandacht gaf of bijdroeg aan de lutherse traditie.”

---

Lees ook in Digibron:

Boendermaker en Luther (De Waarheidsvriend, 07-10-2016)

Lutherpenning voor dr. J.P. Boendermaker (Kerkinformatie, 01-12-2010)

Ogen uitwrijven bij Luthers theologie - Prof. dr. J. P. Boendermaker legde samen met studenten bronnen van reformator bloot (Reformatorisch Dagblad, 30-07-2009)

“Luther en Calvijn niet alleen westerse theologen” (Reformatorisch Dagblad, 15-03-2008)

Luther wees predestinatieangst af - Prof. J. P. Boendermaker bepaalde bijna dertig jaar lutherse gezicht van Nederland (Reformatorisch Dagblad, 20-03-1996)