Prof. Baars: Owen vond geestelijke gemeenschap in eredienst belangrijk

beeld Niek Stam
12

Voor John Owen is de eredienst de plaats waar de gemeenschap met de drie-enige God wordt beleefd, aldus prof. dr. A. Baars. „De gemeenschap met God is voor Owen geen puur persoonlijk gebeuren.”

De emeritus hoogleraar van de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) sprak zaterdag in Ede op de Bondsdag van de Mannenbond van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). De bijeenkomst werd door zo’n honderd mannen bezocht.

Prof. Baars sprak over het thema ”Drie-enig God, U zij al de eer”. Als uitgangsput voor zijn referaat koos hij het boek ”Gemeenschap met de drie-enige God” van de puritein John Owen (1616-1683), een van de belangrijkste theologen die Engeland ooit gekend heeft.

Volgens prof. Baars kun je de gemeenschap met God beter beleven dan bespreken. John Owen signaleerde in zijn tijd een ontstellend gebrek aan de beleving van de gemeenschap met God. Owen was een klassiek theoloog, „maar hij had een vernieuwende visie op de drie-enige God”, aldus prof. Baars. „Het nieuwe bij hem is dat de gelovige afzonderlijk gemeenschap heeft met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” Hij zag de Vaderlijke liefde als de eeuwige bron waaruit heel het heilswerk van de drie-enige God opkomt. God de Vader schenkt Zich in Zijn welbehagen weg aan de gelovige en de gelovige beantwoordt dit in liefde. Wij ontvangen de liefde van de Vader die wij vervolgens door de Zoon ontvangen.”

Geloven in God zonder Christus bestaat volgens Owen niet, zei prof. Baars. „Volgens de puritein zouden veel christenen een verkeerd beeld hebben van God de Vader. De duivel houdt ons een verwrongen beeld van Hem voor. De Vader zou jullie als gelovigen niet echt liefhebben, dat doet de Zoon immers. Het middel tegen deze geestelijke kwaal is het gelovig aanvaarden van de liefde van God door Christus. De gemeenschap met Christus bestaat in de liefde van de Vader en van Christus in Zijn genade. Wie Jezus heeft, heeft alle genadegaven. Wij verkrijgen genade in de vereniging met Christus. De Heilige Geest heiligt de gelovigen, verheerlijkt God en Christus in hun leven en Hij vertroost hen.”

Eredienst

Volgens prof. Baars besteedt Owen in zijn boek veel aandacht aan de eredienst. De eredienst is voor hem aanbidding. De gemeenschap met God krijgt volgens Owen gestalte in de eredienst en wordt in de eredienst gevoed. Over de eredienst zegt Owen dat zowel God in het algemeen als elk van de drie Personen aangebeden moet worden. Verder gaat de gezamenlijke eredienst volgens hem boven de persoonlijke omgang met God. De geestelijke gemeenschap in de eredienst is voor Owen zo belangrijk dat de uiterlijke vormen ervan verbleken. Prof. Baars: „De eigenlijke gemeenschap met God wordt beleefd in de hemel. De gemeenschap in de kerk is daarvan een afspiegeling.”

Dienen

„Het dienen van God heeft te maken met het dienen van Hem in de eredienst en in het verlengde daarvan op de mannenvereniging”, zei ds. C. J. Droger in zijn openingswoord op de bondsdag. Ds. Droger, voorzitter van de Mannenbond en predikant te Vlaardingen, sprak over ”Een heerlijke dienst”, naar aanleiding van Psalm 100:2a: „Dient de Heere met blijdschap.” Psalm 100 is volgens ds. Droger een lofzang bij het lofoffer in Israël. Het is een brede en blijde psalm. „Waarom blijdschap? Omdat de Heere goed is, zegt de psalm.”