Predikant Zuidelijke Baptisten VS: Nieuwe voorzitter Greear is te vriendelijk

Ds. Tom Ascol uit Florida heeft twijfels over de kwaliteiten van de nieuwe voorzitter van de Zuidelijke Baptisten in de VS. beeld Reformation Bible College

Gemengde gevoelens heeft ds. Tom Ascol bij de keus van J. D. Greear als nieuwe voorzitter van de conventie van Zuidelijke Baptisten. „Ik heb op hem gestemd, maar het was een verlegenheidskeus.”

Een keerpunt wil de predikant uit Cape Coral (Florida) de verkiezing van Greear niet noemen. „Dat beweren jongeren en progressieven. Maar het ligt allemaal wat gecompliceerder. Veel mensen doorgronden niet dat de verwoestende geest van de revolutie onder de oppervlakte woekert.”

Ascol is een van de oprichters van Founders Ministries, een organisatie die predikanten en gemeenteleden door middel van publicaties, cursussen en conferenties wil funderen in het reformatorisch belijden. Daarbij wordt onder andere samengewerkt met vooraanstaande gereformeerde theologen uit Amerika en Engeland. „We zaaien, maar God moet de vrucht geven. En soms maak je de oogst niet tijdens je leven mee”, aldus Ascol.

Over de theologische opvattingen van de nieuwe president van de baptistenconventie zegt Ascol: „Greear onderschrijft de vijf punten van het calvinisme. Hij is ook gestempeld door de conservatieve omwenteling die zich begin jaren negentig bij de baptisten voltrok. Van liberale theologische opvattingen moet hij niets hebben. Als het om zijn standpunten gaat, heb ik hem liever dan zijn tegenkandidaat Ken Hemphill.”

Het probleem van de nieuwe voorzitter is volgens Ascol dat hij te weinig daadkracht toont. „Hij is te vriendelijk en durft vaak niet door te pakken. Dat is een risico.”

Revolutionair denken

Ascol stelt dat de baptistengemeenschap in de VS in de greep is van het revolutionaire denken. „Er is een sterke tendens om binnen de christelijke gemeenten te denken vanuit tegenstellingen. Niet de Bijbelse van waarheid en leugen, de gezonde leer versus de afwijkingen. Nee, men volgt de marxistische denkwijze van verdrukten tegenover machthebbers: vrouw tegenover man, blank tegenover niet-blank en homo tegenover hetero. Daarbij meent een grote groep vooral te moeten vechten voor de bevrijding van de onderdrukten. Maar men vergeet dat er in Christus geen vrije en onvrije is. Door Hem worden tegenstellingen overbrugd. Ik ben bang dat Greear die tendens onvoldoende onderkent.”

Daarbij haast Ascol zich te zeggen dat de kwestie-Patterson daarmee niet van tafel is. „Patterson heeft fouten gemaakt. Hij heeft klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag onvoldoende serieus genomen. De kerk moet optreden tegen het misbruik van vrouwen binnen en buiten het huwelijk. Het is goed dat de conventie dat deze week expliciet heeft uitgesproken.” Tegelijk waarschuwt Ascol voor een heksenjacht. „Welke pastor heeft geen kwesties waarvan hij achteraf zegt dat hij die anders had moeten aanpakken?”

Overigens heeft de predikant uit Florida ook kritiek op de „zigzagkoers” van het bestuur van het seminarie in Fort Worth. Eerst ontsloeg het Patterson, maar zijn bijkomende inkomsten, waaronder zijn pensioen, ontnam het hem pas later. „Onder druk van de publieke opinie. Daar komt bij dat de bestuurders Patterson om andere redenen al veel eerder hadden moeten laten vertrekken. Zo liep onder zijn leiding het aantal studenten dramatisch terug van 4000 naar 1400.”

Breekijzer

De zorg van Ascol is dat de discussie rond MeToo gebruikt gaat worden als breekijzer in handen van progressieve krachten om zich te ontdoen van de oudere, conservatieve leiding van de baptisten. „Het is de vraag of Greear dat het hoofd kan bieden.”

Volgens Ascol was jaren geleden al te voorspellen dat de wal het schip zou keren. „De geest van de vrijere omgangsvormen drong ook de gemeenten binnen. Er waren pastors die het belachelijk vonden dat Billy Graham nooit alleen met een vrouw wilde verkeren, behalve met zijn eigen vrouw. Maar als je de Bijbelse waarschuwing dat je je moet wachten voor de vreemde vrouw serieus neemt, dan is de regel van Graham niet zo vreemd.”

Ascol is ervan overtuigd dat alleen een terugkeer naar het oude reformatorisch belijden hoop biedt voor de baptistenbeweging in Amerika. Daarom deelt hij op de conventie de Westminster Confessie uit, die hij door een hertaling toegankelijker heeft gemaakt. „Daarmee willen we een serum bieden tegen het gif van de revolutie in onze kerken.”