Plan voor nieuwe psalmbundel van de baan

Synode CGK 2019
beeld RD

Het plan om de haalbaarheid van een nieuwe psalmbundel voor de gereformeerde gezindte te onderzoeken, is van de baan. De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) willen wel het zingen van psalmen in de eredienst bevorderen.

Dat was de uitkomst van een bespreking van de generale synode van de CGK, donderdag in Nunspeet.

Op tafel lag een rapport van deputaten eredienst, dat voor een groot deel gewijd is aan de zingbaarheid van de psalmen. De commissie die het rapport bestudeerde, stelde de synode voor „om te verkennen of er in de gereformeerde gezindte gekomen kan worden tot een breed gedragen gezamenlijk initiatief voor een verantwoorde psalmbundel, die samengesteld is uit psalmen die dicht bij de Bijbeltekst staan en die ook goed toegankelijk is voor de jongere generaties.”

Ds. H. Polinder (Urk-Maranatha) zei het verlangen naar een nieuwe psalmbundel te begrijpen, maar hij vroeg zich wel af of die binnen de gereformeerde gezindte haalbaar is. „Maar het is goed om een poging te wagen.”

Ds. S. P. Roosendaal (Lelystad), tot 2016 voorzitter van het project De Nieuwe Psalmberijming, voelde er minder voor om „in deze tijd” nog een nieuwe bundel samen te stellen. De synode ging daarin mee.

Leesdienst

Ds. N. C. Smits (Purmerend) wees op het ontbreken van regels voor leesdiensten. Wie mag er voorgaan? Moet een preek uit de christelijke gereformeerde bundel ”De Levensbron” komen of mag een gemeente ook een preek van een predikant uit een ander kerkverband gebruiken? Daarover bleek niets in de kerkorde te staan.

De generale synode besloot er een commissie naar te laten kijken.