PKN presenteert
 code sociale media

Sociale media
Foto ANP

UTRECHT – De Protestantse Kerk in Nederland bespreekt in april een handreiking voor predikanten en kerkelijk werkers voor het gebruik van sociale media, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn.

Het omgaan met sociale media is volgens de PKN niet in regels vast te leggen. „Deze handreiking is ontwikkeld om predikanten en kerkelijk werkers vooral de kansen te laten benutten en eventuele bedreigingen te omzeilen”, aldus het stuk. Dat hier behoefte aan is, werd duidelijk tijdens de bespreking van de Beroepscode en gedragsregels voor predikanten en kerkelijk werkers in de vergadering van de generale synode van november 2011.

De handreiking is voor een groot deel gebaseerd op het document Handreiking beroepscode sociale media samengesteld door Lennart Aangeenbrug op verzoek van Social Missie.

Social Missie is een online initiatief dat voorgangers coacht bij het gebruik van sociale media. Omdat sociale media nauw samen hangen met andere vormen van online communiceren, besteedt de handreiking ook aandacht aan internetsites en e-mailverkeer. „Uiteraard kan niet al het gedrag in regels worden gevangen. Dat is ook niet nodig. Leidend is wel dat de predikant en kerkelijk werker 24 uur per dag, zeven dagen per week het ambt draagt. Het is belangrijk dat men zich hier continu bewust van is bij het gebruik van sociale media’, zo wordt gesteld.

Emotie

De handreiking wil richting geven en helpen bij het toetsen van het gedrag en bij beslissingen die moeten worden genomen in complexe situaties. „Ze geeft grenzen aan, en biedt daarmee ook de ruimte en de mogelijkheden aan voor een goede en te verantwoorde online beroepsuitoefening.”

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer online identiteit; hoe ambt, werk en privé bij voorgangers en kerkelijk werkers door elkaar heen lopen; taalgebruik en hoe je emotie kenbaar maakt in online communicatie.


Lees ook

Lennart Aangeenbrug ziet sociale media als middel in kerkelijk leven