PKN en CGK werken samen op pioniersplekken

beeld William Hoogteyling