PKN en CGK werken samen op pioniersplekken

beeld William Hoogteyling

In het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is dinsdag een partnerovereenkomst ondertekend tussen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de leergemeenschap pionieren van de PKN. Pioniersteams uit de CGK kunnen nu delen in de kennis en ervaring van de leergemeenschap pionieren van de PKN.

Vooralsnog gaat het om een verkenningsperiode van twee jaar.