PKN biedt gemeenten hulp bij gesprek over visienota

beeld PKN

Genade. Dat is het grondwoord in de nieuwe visienota ”Van U is de toekomst” van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Maar hoe geeft een gemeente dat begrip handen en voeten in de praktijk?

Om het antwoord op die vraag te krijgen, moeten gemeenten het gesprek aangaan. Dr. R. de Reuver, scriba (secretaris) van het moderamen (bestuur) van de generale synode van de Protestantse Kerk, hoopt dat plaatselijke gemeenten zich willen laten „uitdagen”, schrijft hij in het septembernummer van magazine Woord & Weg. De lokale kerken worden niet met een kluitje in het riet gestuurd; vanaf woensdag kunnen ze gebruikmaken van een speciale gesprekshandleiding. Die notitie bevat gespreksvragen, liederen, teksten en voorstellen voor „praktische stappen” die een gemeentelid, kring of kerkenraad kan zetten.

Uit de reacties op de visienota die de redactie van Woord & Weg heeft gevraagd aan een vijftal gemeenten, blijkt zo’n handleiding geen overbodige luxe te zijn. „Het kernwoord genade is prachtig”, zegt kerkenraadsvoorzitter Gerrit Evink van de hervormde gemeente in het Gelderse Oosterwolde, „Dat de kerk meer naar buiten gericht moet zijn, spreekt me aan. Ook onze gemeente doet dat nog onvoldoende. Ik zou daar meer tools voor aangereikt willen krijgen.”

„We missen de concrete vertaalslag”, aldus ds. Annette Driebergen en scriba Caroline Vreugdenhil van de gereformeerde kerk in Noordeloos. „De nota bevat veel ‘kerkchinees’; wie gaat dit lezen?”, vraagt ds. Nico Schroevers van pioniersplek Z-inn in Zuidoostbeemster zich af.

Protest

Tijdens de synodevergadering in juni was het uitgerekend de gespreksvorm die tot protest leidde tijdens de eerste bespreking van de conceptvisienota. De leden van de synode kwamen vanwege de coronamaatregelen bijeen op vier verschillende locaties in het land en moesten communiceren via een digitale verbinding. Onder anderen ouderling A. Verbeek uit Amsterdam was van mening dat er op deze manier geen besluit over „zo’n belangrijk document” kon worden genomen. Het moderamen wilde echter van geen uitstel weten en een meerderheid in de synode verleende uiteindelijk mandaat om met de uitwerking van de visie door te gaan.

Het ligt voor de hand dat de visienota in november opnieuw op de synodeagenda zal staan. Het plan is dat de synodeleden dan in Putten weer allemaal tegelijk op één locatie aanwezig zijn, wat het voeren van een gesprek en eventuele discussie zou moeten vergemakkelijken.

>>protestantsekerk.nl/visienota