Pinksterconferentie: Heilige Geest maakt je zieke hart nieuw

beeld Jaco Klamer
8

De Heilige Geest stelt de diagnose van je leven en zegt: Je hart is ziek en verkeerd. Het woord zonde is tegenwoordig een lastige spelbreker, maar zij wijst ons op de realiteit van ons bestaan. Maar wat de Geest doet, is dat Hij je verandert en vernieuwt.

Zo belicht prof. dr. Patrick Nullens zaterdag het thema van de 47ste pinksterconferentie van stichting Opwekking: ”Gods Geest geeft Lev”. Het Hebreeuwse woord ”lev” betekent kracht, moed, durf en hart.

video

Leven met lev wil volgens Ruben Flach, directeur van Stichting Opwekking, zeggen dat je moedig leeft, dat je authentiek bent, dat je het werk van Gods Geest in je hart weet om te zetten in de praktijk van je dagelijks leven. „Als wij als christenen meer en meer met lev gaan leven, zal dat in alle delen van onze samenleving zichtbaar worden. Ons land wacht op christenen die authentiek zijn, laten zien wie Jezus is en die met hart en handen het Evangelie uitdragen.”

Dubbel

Prof. Nullens, rector van de Evangelische Theologische Faculteit in het Belgische Leuven, had eerst toch wel een dubbel gevoel bij het woord lev. „Het woord ”lev” betekent in het Hebreeuws: hart. Het volgen van je hart is goed, maar bergt wel een gevaar in zich. Onze cultuur gaat er vanuit: volg je hart, wees spontaan, authentiek. Dat is echter het postmodern humanisme. Het is dus niet altijd verstandig om je hart te volgen, want dat hart deugt niet. Het is, zoals Luther zegt: in jezelf gekromd, naar jezelf gebogen.”

Maar van dat laatste wil God ons bevrijden, zo vervolgt de Vlaamse hoogleraar. Hij neemt zijn uitgangspunt in 2 Korinthe 3, waar Paulus zijn geadresseerden „brieven van Christus” noemt. Prof. Nullens: „Jullie zijn brieven van Christus, geschreven door Gods Geest, de levende God. God zond Zijn Zoon naar deze wereld, maar door Zijn Geest verzendt Hij miljoenen brieven, die ieder uniek zijn. We zijn hier eigenlijk één postverdeelcentrum. God stuurt meer dan 60.000 brieven en Hij doet dat door mensen. Gods Geest is de auteur, de lezers zijn onze vrienden, buren en collega’s.”

De Geest schrijft Zijn wet ín ons. Daar moeten misschien evangelischen en reformatorischen aan wennen, reageert Nullens, want het gaat toch om het Evangelie en niet om de wet? „Maar het is niet de wet van buiten af, de wet in twee stenen tafelen. Die wet is hard. Maar God schrijft door Zijn Geest de wet ín ons hart waardoor de wet ons eigen wordt. Het gaat hier om het nieuwe verbond in Gods Geest.”

De bijeenkomst werd vrijdag geopend door Orlando Bottenbley en duurt tot en met maandag. Volgens Marjolein Bos van stichting Opwekking zijn er zo’n 60.000 bezoekers. Het is een hele logistiek om alles in goede banen te leiden. En er moet natuurlijk geld in het laatje komen. De collecte vrijdag heeft 140.000 euro opgeleverd, dat geeft hoop voor de dagen erop, zegt Flach. Hij roept op „om te zaaien voor de eeuwigheid”.

Daggasten

Bij de hoofdtent, met daarvoor een hoog houten kruis, bevinden zich de meeste bezoekers. Maar overal loopt het af en aan. Sommigen blijven voor hun tent zitten, anderen volgen een van de tientallen seminars, met onder meer onderwerpen als het ontvangen van de Heilige Geest, profetie, wonderlijke genezing, de vervolgde kerk, social media, leiderschap. Kinderen vermaken zich uitstekend op een kinderplein. Voor wie het harde geluid van de worshipsbands te veel wordt, kan terecht in het stiltecentrum of in de 24-uursgebedstent.

Er zijn natuurlijk ook veel daggasten. Een van hen is Jan Bruining, lid van de christelijke gereformeerde kerk te Zwolle. Hij is niet kerkelijk opgevoed en kwam tot geloof tijdens koffiebarwerk van evangelischen toen hij 21 jaar was. Hij is nu 67 jaar en met pensioen.

Hij komt naar Biddinghuizen voor de aanbidding en het ondervinden van geloofsgemeenschap, zegt hij. „Het geeft mij een boost. Ik waardeer de evangelischen vanwege de aanbidding en de spontaneïteit. Toch ben ik later lid van een reformatorische kerk geworden omdat ik daar meer diepgang en tekstuitleg vond. Evangelischen zijn mij toch wel wat mensgericht. Het mooie is echter dat evangelischen en reformatorischen elkaar steeds meer weten te vinden en er steeds meer overloop is, ook hier op deze conferentie.”