Pieter en Alike van den Beukel: als Bijbelleraar present in Joods orthodox Brooklyn

Joden in Brooklyn
Pieter van den Beukel in gesprek met chassidische Joden in Borough Park.  beeld RD
3

Present zijn in orthodoxe Joodse wijken in Brooklyn – dat doe je niet primair als zendeling, maar als Bijbelleraar, stellen Pieter en Alike van den Beukel. „We wijzen Joden op hun eigen geschriften en proberen vooral bij hen te zijn.” De Van den Beukels werken vanuit Immanuel House in Brooklyn voor ”Life in Messiah”.

International Christian Fellowship (ICF) in Rotterdam zond het gezin Van den Beukel in 2012 uit naar New York om er te werken voor de organisatie Life in Messiah International. Eerder werkten ze namens ICF twee jaar voor het Israëlisch Bijbelgenootschap in Jeruzalem. Met hun kinderen Channah, Boaz en Yoël wonen Pieter en Alike nu in Immanuel House in Brooklyn, onderdeel van Life in Messiah, een organisatie die als missie heeft „Sharing God’s heart for the Jewish people” (Gods hart delen voor het Joodse volk). De Nederlandse organisatie Israël en de Bijbel onderhoudt daarmee nauwe contacten en verzorgde eind april samen met Immanuel House een Visiereis om opnieuw ingangen te verkennen in het orthodoxe Jodendom in New York.

Brooklyn 2

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Immanuel House bevindt zich aan de drukke Flatbush Avenue. Het is een van de belangrijkste doorgangswegen naar Manhattan. De straat markeert de grens tussen enerzijds een gebied waarin vooral mensen wonen uit Caribische en Afrikaanse landen en anderzijds de Joodse wijk. „Er wordt weleens gezegd: In mijn wijk wonen zwarte mensen en dáár mensen in het zwart”, grapt Pieter van den Beukel.

Terwijl in de wijk tegenover hem het aantal orthodoxe Joden flink toeneemt en synagogen als paddenstoelen uit de grond schieten, groeit ook het aantal kleine evangelische en charismatische kerken in de wijk van het gezin van Van den Beukel stormachtig. Aan de Flatbush Avenue hebben zich tientallen kleinere kerken gevestigd uit diverse werelddelen, soms in één woonblok pal naast elkaar. Elke gemeenschap kent zijn eigen taal en cultuur, Afrikaans, Caribisch en Aziatisch, met verschillende erediensten.

Ingang

Pieter en Alike van den Beukel richten zich vooral op de (ultra)orthodoxe Joden, een van de minst bereikte groepen ter wereld. Pieter: „Ik ben zoekend om een ingang te vinden om de boodschap van de Bijbel over te brengen. Orthodoxe Joden lezen de Bijbel vooral door de bril van de Talmoed. We zeggen dat de relatie tussen Schrift en traditie bij de Katholieke Kerk uit balans is, maar dat is veel meer het geval in het orthodoxe Jodendom. Christenen denken vaak: Jodendom is Bijbel minus Nieuwe Testament, maar het is de Bijbel minus het Nieuwe Testament, plús een hele boel traditie.”

Pieter wil vooral bij de mensen zijn, en dat betekent concreet bijvoorbeeld straatwerk doen met een boekentafel. Een bord staat daarbij opgesteld waarop bezoekers ”Shaloom” wordt toegewenst, met in het Engels en Hebreeuws de woorden uit Jesaja 53:5: „De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem.”

Als een echte evangelist spreekt Van den Beukel enthousiast voorbijgangers aan, hetzij in het Engels of in het modern Hebreeuws. Waar hij ook loopt, in Williamsburg, waar de radicale Satmar-Joden wonen, of bij de Chassidim in Borough Park, hij maakt snel contact. Vooral in een lunchroom is hij in zijn element. Pieter heeft zo al heel wat contacten opgebouwd – soms voorbijgaand; maar ook blijvend. Hopend op blijvende vrucht.

Pieter doet het liefst Bijbelstudie met gedeelten uit de boeken van Mozes die in de synagoge aan de orde komen. „Men zegt: Hé, heb je een Hebreeuwse Bijbel? Jij bent niet Joods, hoe zit dat?”

Alike: „Je presenteert jezelf niet als zendeling omdat dat het stigma oproept van iemand die op oneerlijke manier iemand van het Jodendom wil afbrengen. Velen denken dat christenen anti-Joods zijn. Wij willen laten zien dat je in Jezus kunt geloven en tegelijk je Joodse identiteit kunt handhaven.”

Pieter: „Je moet eerlijk én wijs zijn. Als je zegt dat je zendeling bent, dan zien ze ons als een soort duivel die hen wil bekeren. We zoeken dialoog op grond van hun eigen Bijbel. Hen tot jaloersheid wekken: de schat die voor Israël bestemd was, willen wij weer delen met het Joodse volk.”

Lange termijn

Het Evangelie delen onder orthodoxe Joden is niet gemakkelijk, vaak letterlijk ploegen op de rots. Alike: „We worden soms ook ontmoedigd, maar de duivel gebruikt dat altijd tegen je en wil dat je in een neerwaartse spiraal komt. Wat we doen, is Góds werk. Hij moet en zál het ook doen.”

Volgens Alike kom je via je kinderen vaak in gesprek. „We gaan bijvoorbeeld deze zomer naar een vakantieplek waar ook veel orthodoxe Joden zijn. Kinderen spelen en je krijgt contact met de ouders.”

Pieter noemt zijn missie een werk op de lange termijn. „Je moet steeds bezig zijn om te zoeken naar wegen naar ultra-orthodoxen. Er moet eerst een basis gelegd worden en het is pionieren.” Alike: „Daarom is zo belangrijk dat je langere tijd op één plek blijft en daar zo lang blijft dat je contacten hebt opgebouwd. We moeten hier dus voorlopig blijven.”

Het Evangelie onder Joden in Brooklyn
Dit is de tweede aflevering over Evangelieverspreiding onder de Joodse gemeenschap in de Amerikaanse stad New York.