Paus deelt veel ambities met Wereldraad van Kerken

De Wereldraad van Kerken bestaat zeventig jaar. beeld WCC
2

Het bezoek van paus Franciscus woensdag aan de Wereldraad van Kerken in Genève onderstreepte tal van gezamenlijke ambities. Zo herkent de paus zich in het streven van de raad naar een wereld van verzoening, vrede en gerechtigheid.

Het bezoek van de paus vond plaats in het kader van het 70-jarig bestaan van de Wereldraad, dit alles onder het motto: ”Samen op weg zijn, bidden en werken”. De rooms-katholieke kerkleider uitte lovende woorden aan het adres van de Wereldraad en zijn streven naar eenheid, maar waarschuwde ervoor de missionaire oorsprong van de oecumene niet te vergeten. Zonder zending geen kerk, aldus de paus. Hij riep op tot moedige stappen naar meer eenheid in de toekomst – maar gaf verder niet aan welke concrete vormen die zou moeten aannemen.

Tijdens een gebedsdienst benadrukte de paus de opdracht van Paulus aan de Galaten om te wandelen in de Geest en zó de vruchten van de Geest te laten zien. Tot die vruchten behoort vooral: de liefde van Jezus tentoonspreiden, zei hij. „Laten we als christenen samen optrekken en er niet op uit zijn om onze eigen posities te versterken.”

De paus benadrukte de betrokkenheid van de Rooms-Katholieke Kerk bij diverse activiteiten van de Wereldraad, al is de kerk officieel geen lid. „Het is de Geest Die ons allen inspireert en leidt op de weg van oecumene die onomkeerbaar is. Elke keer wanneer we het Onze Vader gezamenlijk bidden, voelen we ons één als broeders en zusters. De oecumenische beweging kan alleen voortgang boeken door het vertrouwen op de leiding van de Geest. Het gebed is daarbij de adem van de oecumene.”

Kardinaal Kurt Koch, voorzitter van de Pauselijke raad ter bevordering van de eenheid van de christenen, benadrukte tijdens een persconferentie dat eenheid geen doel op zichzelf is, maar gericht op het gemeenschappelijk getuigenis van de kerk naar de wereld. Dr. Olav Fykse Tveit, secretaris-generaal van de Wereldraad, typeerde eenheid als een gave en een opdracht.

Met het pausbezoek kwam ook een einde aan de vergadering van het Centraal Comité van de Wereldraad deze week. Dr. Tveit kondigde aan niet voor een derde zittingstermijn te gaan. Hij vertrekt in 2019, het jaar waarin de elfde assemblee in Karlsruhe (Duitsland) wordt gehouden.