Pastorie ds. Hendrik de Cock in Ulrum over naar stichting

3

De pastorie bij de hervormde kerk te Ulrum wordt op 27 mei overgenomen door Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De hervormde kerk en bijbehorende pastorie van Ulrum zijn vooral bekend geworden door de Afscheiding in 1834 en onlosmakelijk verbonden met ds. Hendrik de Cock.

Dat meldde de SOGK dinsdag. De kerk van Ulrum werd al in 2013 overgedragen aan de stichting.

De Afscheiding, het begin van een scheuring binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, leidde tot het ontstaan van –onder andere– de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Werkkamer

De pastorie waar ds. De Cock destijds woonde, heeft in de geschiedenis van de Afscheiding een belangrijke rol gespeeld. Vanuit de nog aanwezige werkkamer waar De Cock zijn preken maakte, had hij rechtstreeks zicht op de kerk.

Vlak na de Afscheiding greep de overheid hard in. Een compagnie van meer dan 100 soldaten werd naar het dorp gestuurd om de orde te handhaven en de afgescheidenen te intimideren. Dat laatste gebeurde vooral door inkwartiering van twaalf soldaten in de pastorie. Ds. De Cock, zijn gezin en de dienstmeid werden veroordeeld tot ‘kamerarrest’. De Cock kreeg een preek- en spreekverbod en het gezin zat in de woonkamer, omsingeld door soldaten die elders in het huis de wijn opdronken en het servies stuksloegen.

Ensemble

„Met de overname van de pastorie is het zeer bijzondere ensemble van kerk, kerkhof, gebouw Irene en pastorie weer compleet”, aldus de SOGK. Kerk, pastorie en gebouw Irene liggen op een door een hek en muurtje afgebakend terrein, bovenop de wierde. De pastorie is waarschijnlijk rond 1800 gebouwd in een ambachtelijk-traditionele trant met cclectische elementen.

De huidige bewoners hechten er veel waarde aan dat de pastorie verbonden blijft met de kerk, aldus de SOGK, en daarom bieden zij deze woning ter overname aan de Stichting aan. De bewoners blijven in de pastorie wonen.

Dit jaar organiseert de SOGK samen met uitgeverij Passage en schrijver Marcel de Jong diverse literaire rondleidingen langs plekken in Ulrum die een rol hebben gespeeld bij de Afscheiding. Hierbij wordt ook een bezoek gebracht aan de pastorie.

Lees ook:

Bruidsschat om bedehuis te bewaren (rd.nl, 11-05-2019)

Twee „gehate leerstukken” kregen voor Hendrik de Cock grote waarde (rd.nl, 16-07-2015)

Kerk Ulrum „mooiste zaal van het dorp” (fotoserie) (rd.nl, 11-10-2013)

Hervormd Ulrum draagt kerk over aan stichting (rd.nl, 01-10-2013)

Accordeons bij de pastorie van Hendrik de Cock (rd.nl, 27-09-2010)

Om de gereformeerde leer (rd.nl, 10-09-2009)

In het spoor van ds. H. de Cock (rd.nl, 29-10-2004)