„Overtuigingen evangelicals VS vaak on-Bijbels”

beeld EPA, John G. Mabanglo

Evangelicalen in de Verenigde Staten blijken er vaak onorthodoxe godsdienstige opvattingen op na te houden.

Dat concludeert Ligonier Ministries, een Amerikaanse organisatie die het gereformeerde erfgoed wil verspreiden, op grond van het zogenoemde ”State of theology”-onderzoek.

Iedere twee jaar onderzoekt LifeWay Research in opdracht van Ligonier Ministries de theologische standpunten van evangelicale Amerikanen over God, zonde, verlossing, hemel en hel, de kerk en de Bijbel.

De uitkomsten leggen volgens de organisatie een gespletenheid aan de dag tussen dat wat evangelicalen verondersteld wordt te geloven en hun daadwerkelijke opvattingen. Zo onderschrijft bijna een derde (30 procent) van hen de bewering dat Jezus een groot leraar was, maar niet God. Bijna de helft (46 procent) gelooft dat de Heilige Geest een kracht is, maar geen Persoon.

De stelling ”De Heilige Geest geeft wedergeboorte of nieuw leven voordat iemand in Jezus Christus gelooft” kan op instemming rekenen van 57 procent van de evangelicale christenen. Iets meer dan de helft van de ondervraagden stemt in met de uitspraak dat zelfs de kleinste zonde eeuwige verdoemenis verdient.

Een groot deel (84 procent) is het eens met de geloofsuitspraak: ”God rekent iemand voor rechtvaardig, niet om iemands werken maar alleen door iemands geloof in Jezus Christus.”

Veel minder instemming (38 procent) is er met de stelling: ”God koos de mensen die Hij wilde redden uit voordat Hij de wereld schiep”. Van de ondervraagden is 44 procent het hiermee oneens.

Van de geënquêteerden is 100 procent het ermee eens dat God man en vrouw schiep. Tegelijk gelooft 22 procent dat „genderidentiteit” een keuze is.” De stelling dat de Bijbelse veroordeling van homoseksueel gedrag niet meer van deze tijd is, wordt door 11 procent onderschreven.