„Orthodoxe Joden zitten vast in net van tradities en feesten”

Joden in Brooklyn
3

Brooklyn is orthodoxer dan Jeruzalem, zegt Robert Walter, directeur van de missionaire organisatie Chosen People Ministries in Brooklyn. Ingang vinden bij orthodoxe Joden is moeilijk. „Ze zitten vast in een systeem van talloze tradities en feesten waar zij moeilijk kunnen uitbreken.”

Het hoofdgebouw van de wereldwijde organisatie Chosen People (”Het uitverkoren volk”) Ministries bevindt zich in een wijk in Brooklyn waar zich steeds meer orthodoxe Joden vestigen. Tegenover het gebouw staat een boekhandel waar veel orthodoxe lectuur gekocht kan worden, zoals gebedenboeken en de vele delen van de Talmoed, de schriftelijke vastlegging van de mondelinge overlevering over de Hebreeuwse Bijbel. Opvallend is de grote keur aan portretten van bekende rebbes, de leiders van orthodoxe Joden.

Brooklyn

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Chosen People Ministries huist in een nieuw gebouw met veel faciliteiten, met onder meer een grote bibliotheek en een zaal waarin elke zaterdag de sabbat wordt gevierd door Messiasbelijdende Joden. Chosen People Ministries wil orthodoxe Joden de overtuiging geven dat geloof in de Messias Jezus niet ten koste hoeft te gaan van het vasthouden aan de Joodse identiteit. Tijdens een dienst op zaterdag wisselen modern Hebreeuws en Engels elkaar af in de liederen, die met veel overgave gezongen worden.

Geïsoleerd

Robert Walter vertelt dat de verschillende orthodoxe Joodse gemeenschappen in Brooklyn erg geïsoleerd leven. „Dat maakt het moeilijk hen te bereiken met het Evangelie. Ze hebben weinig interesse om kennis te maken met het christelijk geloof. Historisch gezien is er veel vervolging van christenen tegen joden geweest. Als evangelische christenen denken we daar weinig aan, maar de joodse gemeenschap is dat niet vergeten. Naast het scepticisme tegen Jezus en Zijn volgelingen komt de historisch belaste bagage in de relatie tussen joden en christenen.”

Het is niet gemakkelijk om je als orthodoxe Jood los te maken van de eigen gemeenschap. Walter: „Het orthodoxe Jodendom is een systeem dat impact heeft op elk aspect van je leven. Het hele leven is bepaald door de sabbat, de feesten en vaste gebedstijden. Er is altijd wel een feest te vieren, waardoor het voor de Jood niet gemakkelijk is om uit zijn groep los te breken. De kosten om je gemeenschap te verlaten, zijn daarom heel hoog.”

Toch zijn er orthodoxe Joden die tot geloof komen en zich bij de gemeente aansluiten. „We zien hier Gods soevereine werk schitteren. Hij gaat door met Zijn werk en doet dat op verschillende wijzen. We hebben geen speciale methoden, maar God gebruikt de meest uiteenlopende middelen, zoals een billboard, een folder of internet.”

Ds. Richard Flashman, Messiaans gelovige en stafmedewerker van Chosen People Ministries, zegt dat orthodoxe Joden hermetisch zijn afgesloten van alle invloeden van de wereld. „Als je het Evangelie met hen deelt, is dat iets nieuws wat ze nog nooit gehoord hebben. Er bestaat geen twijfel in hun denken. Zij willen strikt Gods geboden onderhouden. Zij vallen altijd terug op rabbijnse autoriteiten. Zij bestuderen de profeten niet, maar lopen er van weg. De profeten kun je volgens hen immers niet lezen zonder de Talmoed en de bril van de rabbijnen.”

Schokkend

Soms geven ze de schuld aan christenen die zeggen dat Jezus in de Messiaanse profetieën te vinden is, aldus Flashman. „Er is een gezaghebbende rabbijn die de Messiaanse profetie van de Lijdende Knecht de Heeren veranderd heeft in het volk Israël. Zo wordt de toegang tot de Messias voortdurend onmogelijk gemaakt.”

Het is schokkend dat orthodoxe Joden de Talmoed meer bestuderen dan de Schrift, zegt Douglas Pyle. Hij is schrijver van diverse boeken over de profetieën over de Messias in de Hebreeuwse Bijbel. Zijn boek ”Het Evangelie delen in een Joodse context” is recent uitgegeven door de stichting Israël en de Bijbel, die nauwe contacten onderhoudt met Chosen People Ministries. Pyle: „Ik spreek veel chassidische Joden op straat en in de metro. Ze staan bekend om hun strikte zienswijze, maar niemand van hen had gehoord van de profetie in Jesaja 53 over de Lijdende Knecht des Heeren. Ik vroeg of ze de profeten bestudeerden. Nee, zeiden ze. Waarom niet? vroeg ik. Ze zeiden: We hebben een onderwijzer nodig om de profeten te verstaan en die hebben we niet. Eén zei zelfs: Christenen zien Jezus in de profeten en dáárom bestuderen wij deze niet. Een chassidische Jood die tot geloof kwam, vertelde mij dat zijn leermeesters hun eigen volk niet in verwarring wilden brengen door over de profeten onderwijs te geven.”

Dat alles dreef Pyle ertoe om boeken over deze onderwerpen te schrijven. „Ik heb hier nauwelijks Joden publiekelijk tot geloof zien komen, maar velen hebben mijn boeken over de Messias wel meegenomen. De rabbijnen komen ongewild soms zo dicht bij het beschrijven van Jezus in hun commentaar op Messiaanse gedeelten, dat ik hoop dat hun ogen werkelijk opengaan.”

Het Evangelie onder Joden in Brooklyn
Dit is de derde aflevering over Evangelieverspreiding onder de Joodse gemeenschap in de Amerikaanse stad New York.