Organisaties GG bundelen toerustingsaanbod

Betrokkenen bij het adviesplein Gemeente en Gezin, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten. V.l.n.r. P. D. Qualm, Sofieke van Olst-Vogelaar, N. J. Teerds en Gertrude de Regt. beeld RD

Organisaties binnen de Gereformeerde Gemeenten (GG) bundelen vanaf donderdag hun aanbod van toerusting en hulpverlening op één website: gemeenteengezin.nl.

Het begon met een verzoek van de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten in 2016, leggen Gertrude de Regt en Sofieke van Olst, coördinatoren van de website, uit. „Er was behoefte aan meer afstemming van het aanbod op het gebied van opvoedingsondersteuning. Op dat terrein zijn meerdere kerkelijke organisaties actief.”

De opdracht van de kerkvergadering leidde tot de vorming van het Platform Toerusting. Daarin werken vijf organisaties samen: de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO), hulpverleningsinstantie De Vluchtheuvel, Helpende Handen (vereniging voor mensen die langdurige zorg nodig hebben), de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten en de werkgroep gezin van het deputaatschap kerk, gezin, jeugd en opvoeding (kgjo).

Het Adviesplein Gemeente en Gezin, zoals de website voluit heet, is thematisch opgezet. Gemeenteleden en ambtsdragers kunnen er informatie vinden over onderwerpen zoals huwelijkstoerusting, seksuele opvoeding, autisme of single-zijn. Ook is er voor ambtsdragers informatie over bijvoorbeeld pastoraat en kan er een aanvraag worden gedaan voor advies of toerusting op maat.

„Er is veel persoonlijke nood in de gemeenten, maar er wordt ook veel hulp geboden”, zegt Van Olst, preventiewerker bij De Vluchtheuvel. „Lang niet altijd is voor iedereen duidelijk welke hulp of toerusting beschikbaar is. We hopen dat mensen via deze website tijdig de weg vinden.” De Regt: „Toen we met het adviesplein aan de slag gingen, was het uitgangspunt om toerusting te bieden op de punten huwelijk en gezin. Gaandeweg bleek dat er veel raakvlakken zijn met andere thema’s.”

De komst van een gezamenlijke website leidde ertoe dat de betrokken organisaties in kaart brachten welke thema’s behandeld moesten worden en welke materialen er op die gebieden al beschikbaar waren. De Regt: „We werken langs vier lijnen: de kerkelijke gemeente, persoonlijke hulpvragen, vragen rond het thema jeugd en opvoeding en ten slotte huwelijk en gezin.”

De Regt werkt voor het deputaatschap kgjo. De wens om opvoedingsondersteuning te coördineren viel samen met plannen vanuit het deputaatschap diaconale en maatschappelijke zaken en De Vluchtheuvel om gezamenlijk preventiewerk op te zetten. De Regt: „Beide initiatieven zijn op elkaar afgestemd. Via de website zijn nu alle relevante onderwerpen thematisch te benaderen.”

Van Olst: „Een voorbeeld van een gezamenlijk initiatief is het project ”Veilig Jeugdwerk”. Hierbij zitten de jeugdbond, De Vluchtheuvel en Helpende Handen om de tafel met het gezamenlijke doel gemeenten te helpen nadenken over het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.”

Een ander belangrijke thema waarover veel materiaal beschikbaar is, is volgens De Regt opvoedingsondersteuning. „Vanuit kgjo zagen we dat er plaatselijk steeds meer opvoedgroepen kwamen. Er was behoefte aan bezinningsmateriaal. Daarom zijn er themabladen gemaakt als handleiding voor deze groepen. Hieraan werken professionals vanuit de diverse organisaties mee.”

Volgens N. J. Teerds, gepensioneerd onderwijsman en lid van het deputaat kerk, gezin, jeugd en opvoeding, heeft de website er ook voor gezorgd dat overlappingen in het aanbod vanuit verschillende organisaties boven tafel zijn gekomen. Van Olst: „Gaandeweg kwamen we erachter dat op sommige gebieden heel veel materiaal is. Anderzijds is ook zichtbaar geworden dat er witte vlekken zijn. Zo is er op dit moment nog weinig beschikbaar over homoseksualiteit, een thema dat we in de toekomst verder hopen uit te werken.” „Over het thema singles wás er weinig”, vult de Regt aan, „maar inmiddels is daarover informatie beschikbaar. Daarnaast start er binnenkort een onderzoek naar de behoeften van singles in de gemeente.”

Het is niet de bedoeling dat de website alleen het aanbod van professionele hulp kanaliseert, zegt P. D. Qualm van het deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg. „We willen juist ervoor zorgen dat er op het grondvlak meer deskundigheid ontstaat. We hopen dat kerkenraden en gemeenteleden verantwoordelijkheid nemen op het gebied van het ondersteunen van elkaar als christenen.”

Teerds: „Het adviesplein heeft de samenwerkende organisaties gestimuleerd om thema’s op te pakken die eerder tussen wal en schip belandden. Iedere organisatie had haar redenen om te zeggen: die of die hulpvraag valt buiten mijn terrein. Nu gaat dat niet meer zo gemakkelijk, en dat is winst.”