Opnieuw daling inkomsten Kerkbalans

beeld Sjaak Verboom

Ook dit jaar daalt de opbrengst van de jaarlijkse geldwervingsactie Kerkbalans. Dat blijkt uit een peiling van de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland en uit cijfers van de Rooms-Katholieke Kerk.

Was de opbrengst in 2016 nog 180,5 miljoen euro, dit jaar is dat 177 miljoen. Dat betekent een daling van 1,5 procent, net als in 2016 ten opzichte van 2015.

Aan de peiling deden 142 kerkelijke gemeenten mee. Van deze gemeenten zamelde 31 procent meer geld in dan in 2016, 13 procent van de gemeenten bleef stabiel en 56 procent daalde.

Volgens de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland is er een andere aanpak nodig om de inkomsten van Kerkbalans te doen stijgen. Kerkbalans is geen belastinginning, zo stelde zij tijdens haar jaarvergadering in april, maar een „hoogtepunt van communicatie.” Daarom moet „de waarde van geloof voor de mensen” meer centraal worden gesteld in de actie. Ook moet er een „concrete geefvraag” worden geformuleerd.

De Rooms-Katholieke Kerk, die ook meedoet aan de actie Kerkbalans, voorspelt op basis van woensdag verschenen cijfers over 2015 dat de inkomsten in 2016 met 3,5 procent zullen dalen tot 47,6 miljoen euro. De kerk meldde vanmorgen dat de inkomsten van de 164 parochies uit Kerkbalans in 2015 met 2,4 procent zijn gedaald. In dat jaar werd ruim 49 miljoen euro opgehaald, 1,2 miljoen euro minder dan in 2014. Deze daling is wel lager dan voorgaande jaren.

Gekeken naar de ontwikkeling per bisdom laat alleen het bisdom Rotterdam een stijging van de inkomsten uit Kerkbalans zien, met 6,6 procent. Alle andere bisdommen kennen een daling, variërend van 1,3 procent in het bisdom Groningen tot 6,5 procent in het bisdom Den Bosch.

Wat betreft het aantal bijdragers blijkt dat 34 procent van de rooms-katholieke huishoudens geeft voor Kerkbalans, 2 procent minder dan in 2014. Daarmee zet de trend van minder deelname aan Kerkbalans door. De daling van het percentage bijdragende huishoudens heeft zich in de afgelopen jaren het sterkst voorgedaan in de bisdommen Breda en Den Bosch. In deze twee bisdommen is ook de grootste daling in de opbrengsten te zien.

Aan Kerkbalans doet naast de PKN en de RKK ook de Oudkatholieke Kerk in Nederland mee.