Opleiding Nederlands gereformeerden richt zich op TU Kampen

Landelijke vergadering NGK 2016
Landelijke vergadering van de NGK, zaterdag in Nunspeet. beeld RD

De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) wil opgaan in de Theologische Universiteit Kampen (TUK).

Dat meldde bestuursvoorzitter B. P. Vreugdenhil zaterdagmorgen bij de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) in Nunspeet. Hij vroeg de kerkvergadering om opdracht te geven aan het NGP-bestuur om een traject te starten met TUK om te kijken hoe GKV en NGK samen een opleiding kunnen vormen. „Het specifieke van de NGP moet dan een plek krijgen in deze gezamelijkheid.” De NGP is nu nog gevestigd aan de Theologische Universiteit Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Directe aanleiding is het besluit op 10 oktober van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) om te stoppen met de deelname aan de oprichting van de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU). Dat besluit heeft volgens Vreugdenhil „verslagenheid en diepe teleurstelling” veroorzaakt aan Nederlands gereformeerde zijde.

Volgens Vreugdenhil, die namens de NGP betrokken was bij het maken van plannen voor de GTU, geeft de besluittekst die de CGK-synode deze week publiceerde (PDF) een „scheve voorstelling van zaken” als het gaat om de invloed van de kerken op de te vormen GTU. „Daarin kon de CGK-predikantsmaster voor 100 procent worden ingevuld met docenten en met lesstof die de CGK-curatoren zelf konden bepalen.”

Dat de NGP nu de steven naar ‘Kampen’ wendt, heeft mede te maken met de toenadering tussen GKV en NGK. Beide kerken werken toe aan hereniging. Op 11 november vergaderen beide kerken voor het eerst op landelijk niveau. Een gezamenlijke predikantsopleiding ligt in het verlengde van eenwording van beide kerken, zo constateerden verschillende afgevaardigden bij de landelijke vergadering van de NGK.

De landelijke vergadering wilde zaterdag niet zover gaan als het NGP-bestuur, maar besloot „met teleurstelling” kennis te nemen van het CGK-besluit om niet verder mee te werken aan de GTU. De vergadering droeg het NGP-bestuur op om voor de toekomst „met voorstellen te komen die recht doen aan onze goede relatie met de GKV.” Op die manier willen de NGK naar de toekomst toe alle opties nog open houden en ook de goede relatie met de TUA niet op het spel zetten.

Zie ook het dossier landelijke vergadering NGK 2016.