Openbaring als troostboek voor vervolgde kerk

In een compleet gevulde Nieuwe Westerkerk in Utrecht werd vrijdagavond het boek ”Openbaring​ begrijpen” van dr. Steef Post gepresenteerd. beeld Erik Kottier
7

Het boek Openbaring is een troostboek, dat Christus aan Zijn vervolgde kerk ter bemoediging heeft nagelaten. Dit zei ds. A. T. Vergunst vrijdagavond in de Nieuwe Westerkerk in Utrecht, waar het boek ”Openbaring begrijpen” van dr. Steef Post werd gepresenteerd. Het boek is een gezamenlijke uitgave van uitgeverij De Banier en Stichting Friedensstimme.

Tijdens de bijeenkomst, met als thema ”Over Openbaring – Hoe Christus Zijn kerk bemoedigt”, sprak ds. Vergunst over ”Meer dan overwinnaars”. De Russische voorganger Waldamar Keller vertelde hoe God hem bemoedigde in de gevangenis ten tijde van het communisme.

In het compleet gevulde kerkgebouw van de gereformeerde gemeente Utrecht presenteerde Wim Hulsman, chef-redacteur bij De Banier, het boek ”Openbaring begrijpen, leeswijzer bij het laatste Bijbelboek” en gaf hij het eerste exemplaar aan de auteur. In zijn toespraak onderstreepte dr. Post zijn opzet om het boek Openbaring, dat voor eenvoudige christenen bedoeld was, op begrijpelijke wijze uit te leggen.

Sleuteltekst

Ds. Vergunst, predikant te Waupun (VS), stelde dat het Bijbelboek Openbaring is geschreven om de vervolgde kerk te troosten en niet om de nieuwsgierigheid van mensen te bevredigen of het wereldgebeuren gedetailleerd te beschrijven. Ds. Vergunst wees erop dat Jezus van meet af aan Zijn volgelingen voorbereidde op verdrukkingen en vervolgingen. Diezelfde Jezus verzekert in het boek Openbaring niet alleen dat Zijn gelovigen worden bewaard, maar sterker nog: zij zullen meer dan overwinnaars zijn.

De predikant noemde Openbaring 17:14 een „sleuteltekst” en verwoordde de kernboodschap van het laatste Bijbelboek als: „Het loopt uit op een zekere overwinning, ook al gaat het dwars door het gewoel, de oordelen en door donkere en verwarrende tijden heen.” In Openbaring klinken herhaaldelijk overwinningsliederen, die gaandeweg naar het eind steeds rijker en dieper worden.

Volgens ds. Vergunst wordt in Openbaring de strijd beslecht die in Genesis begon. De tekst Genesis 3:15, die de omschrijving ”moederbelofte” kreeg, zou ook de „moeder van de oorlogsverklaring” genoemd kunnen worden, zei hij. „De strijd tussen Christus en Zijn zaad enerzijds en de draak, de duivel met zijn trawanten, anderzijds eindigt aan het slot van Openbaring in een grote overwinning waarbij engelen en verlosten uitbarsten in een daverend overwinningslied.”

Gevangenis

Na de pauze vertelde de in Duitsland woonachtige voorganger Waldamar Keller hoe hij in het communistische Rusland met medegelovigen in een ondergrondse drukkerij werkte waar Bijbels en christelijke lectuur werden gedrukt. Keller werd gearresteerd en met zijn teamgenoten in de gevangenis opgesloten. Toen de zusters van de gemeente in de gevangenis christelijke gezangen kwamen zingen, raakten de cipiers daar zo van onder de indruk dat zij hun familieleden meenamen om te luisteren.

Keller vertelde dat iemand in de gevangenis in het bezit was van een Nieuw Testament. Van de vijf roebel die zij als gevangenen kregen om wat extra’s te kopen, kochten zij pen en papier om de tekst over te schrijven, omdat zij beseften dat het exemplaar kon worden afgepakt.

Keller zat met de ergste moordenaars en criminelen in de cel, zei hij. „Soms dreigden zij mijn hals door te snijden. Ik ondervond Gods wonderlijke bewaring.”

Hij vertelde ook over gelovigen die verboden Bijbels transporteerden, maar door een crash verongelukten. Toegestroomde omstanders namen met bloed besmeurde Bijbels mee. Later ontdekten evangelisten hoe deze Bijbels tot zegen waren geweest. „Voor mij was dit een bevestiging dat martelarenbloed het zaad der kerk is.”

Lees ook in Digibron:

Listen van een slinkse verleider (Reformatorisch Dagblad, 05-01-2006)