Open brief aan GKV-synode over vrouw in ambt

Synode GKV 2020

De generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) heeft deze week een open brief ontvangen over de vrouw in de ambten van predikant en ouderling.

Voor het „ingrijpende” besluit van de generale synode in 2017 om deze ambten open te stellen voor vrouwen, is „geen grond in Gods Woord te vinden”, schrijft P. H. van der Kamp, lid van de gkv in Zwolle-Berkum, in de brief. Daardoor komt „de eenheid waarvoor onze Heer Jezus zo vurig gebeden heeft, in gevaar.”

Open brief by RD on Scribd

Het document kan niet getoond worden, omdat de site scribd.com cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta functionele cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Van der Kamp is verontrust over de ontwikkelingen in de GKV, zegt hij desgevraagd. „En met mij veel anderen. We menen dat Paulus’ apostelschap in diskrediet wordt gebracht door te veronderstellen dat zijn bevoegdheid niet verder zou reiken dan de cultuur van zijn dagen. Dit is een van de kerngedachten om de weg vrij te maken voor de vrouw in het ambt. Deze opvatting was een eyeopener voor velen op onze synode om bezwaren tegen de vrouw in het ambt te laten vallen. Door gebrek aan bewijs vanuit de Schrift heb ik gemeend de komende synode in een open brief te verzoeken om te komen tot een herbezinning van de besluiten.”

De generale synode van de GKV komt volgende maand voor het eerst bijeen. Omdat de brief niet via de classis op de synode is gekomen, kan de vergadering besluiten die niet in behandeling te nemen.