Ontmoetingsdag IRS: „Rooms-Katholieke Kerk bestempelt protestantse gemeente in Alpen als sekte”

Pedro Snoeijer sprak zaterdag in Gorinchem op de ontmoetingsdag van stichting In de Rechte Straat (IRS). beeld RD
4

Een Bijbelcursus in het Oostenrijkse Taufkirchen gaf Christina Grimmon antwoorden op haar vragen. „Ik vond de weg tot bekering en verliet de Rooms-Katholieke Kerk.” Ze sprak zaterdag op de jaarlijkse ontmoetingsdag van de stichting In de Rechte Straat (IRS) in Gorinchem.

Grimmon, die is opgegroeid in Oostenrijk, woont inmiddels al ruim dertig jaar in Nederland. Ze is betrokken bij de Stichting Steun Reformatie in Oostenrijk (SSRO), die wordt gesteund door IRS.

„Het grootste kerkelijke probleem in de Alpen is, dat Oostenrijk geen Bijbels fundament. In Zwitserland is dat helaas ook is verdwenen”, stelde Grimmon. „Het merendeel van de Oostenrijkers is rooms-katholiek. Slechts 10 procent noemt zich protestant. Het roomse denken zit in de Oostenrijkers diep geworteld. Het wordt wel hun tweede nationaliteit genoemd. Zelfs bij de ingebruikname van een nieuwe brandweerauto wordt er een mis opgedragen. Zo vult satan de leegte op.”

Het is moeilijk om in Oostenrijk te evangeliseren, aldus Grimmon. „De macht van de Rooms-Katholieke Kerk overheerst. Wie niet tot de Evangelische Landeskirche behoort, ontmoet veel tegenstand. Maar ook de Landeskirche bindt zich niet meer aan enige belijdenis.”

Om die reden stichtte ds. Reinholdt Widter in 1984 in Neuhofen an der Krems de eerste Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses (ERKWB), vertelt Grimmon. „Die gemeente wil voluit staan op de Westminster Confessie. De Rooms-Katholieke Kerk plaatst de ERKWB echter op een zwarte lijst van sekten.”

Intussen is er behalve in Neuhofen ook een ERKWB-gemeente gesticht in de Oostenrijkse plaatsen Rankweil en Wenen en in het Zwitserse Bazel en Winterthur. In Innsbruck en Graz, twee steden in Oostenrijk, lopen kerkplantingsprojecten van de ERKWB.

Polen

Pedro Snoeijer, al 15 jaar als veldwerker voor IRS werkzaam in Polen, is daar voorganger van de gereformeerde kerk in Görlitz-Zgorzelec, op de grens met Duitsland. Ook is hij hoofdredacteur van het Poolstalige evangelisatieblad Augustinus. Ook in Polen is de macht van Rooms-Katholieke Kerk onverminderd sterk, stelde Snoeijer. „Ook als je van deze kerk afwijkt, behoor je tot een sekte.”

De veldwerker geeft theologiecursussen, preekschetsen en Bijbelstudies uit. Eerst over de Nederlandse Geloofsbelijdenis, die opnieuw in het Pools vertaald wordt, en sinds kort voor het eerst over de Dordtse Leerregels. De leer van de uitverkiezing krijgt positieve reacties, maar ook zeer negatieve. Snoeijer: „Ik kreeg als reactie: „Hou je mond daarover dicht, jij goeroe van de sekte des doods”.” Snoeijer mag weten dat de Heere doorgaat met Zijn werk. „Hij gebruikt ons werk en verzamelt Zijn kerk.”

Belijden

”Zijn Naam belijden.” Over dit thema van de ontmoetingsdag mediteerde IRS-voorzitter dr. M. Klaassen. „Wie niet belijdt, is geen christen”, stelde de hervormde predikant uit Arnemuiden. Belijden is volgens hem erkennen dat de Heere God is. „Belijden is ook instemming betuigen met de leer en de belijdenisgeschriften waarin de leer van de kerk beleden wordt. In het Nieuwe Testament is belijden altijd verbonden met de persoon van Jezus.”

Het ware belijden ontspringt uit het hart, aldus dr. Klaassen. „Daarop volgt een belijden met de mond. Die beide vormen een eenheid. Belijden heeft ook te maken met je houding. Het belijden van Jezus moet heel ons leven doortrekken. Brengen wij mensen met ons belijden tot Christus of stoten wij hen af?”