Onlinedagboek om mee te leven tijdens joodse feesten

Ds. Brons. beeld RD, Anton Dommerholt

Dertig dagen meeleven met joden die hun najaarsfeesten vieren. Dat is de opzet van een onlinedagboek van ds. A. Brons op de website van het Centrum voor Israëlstudies (CIS).

De christelijke gereformeerde predikant keerde vorige maand terug uit Jeruzalem. Daar was hij ruim vijf jaar werkzaam als Israëlconsulent namens het CIS, een samenwerkingsverband tussen de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Christelijke Hogeschool Ede en zendingsorganisatie GZB. Hij had als taak het bevorderen van de ontmoeting tussen kerk en Israël.

In Israël maakte hij van dichtbij de joodse najaarsfeesten mee: Rosj Hasjana (Nieuwjaarsfeest), Jom Kipoer (Grote Verzoendag) en Soekot (Loofhuttenfeest). „Dat zijn heel indrukwekkende gebeurtenissen”, zegt ds. Brons. „Door middel van het dagboek wil ik iets laten zien van wat er in het jodendom speelt. Veel christenen zijn niet bekend met deze joodse feesten, die verankerd zijn in de Bijbel. Joden lezen de Schriften anders dan wij, maar God gaat verder met dit volk. Christenen hoeven deze feesten niet over te nemen. Laten we de joodse feesten joods laten, maar er wel over nadenken.”

Bekering

Het –gratis– dagboek begint vrijdag, het einde van de joodse maand elloel. Die staat in het teken van voorbereiding op Rosj Hasjana en Jom Kipoer, die dit jaar respectievelijk op 21 en 22 september en op 30 september worden gevierd. In de dagen tussen beide feesten staat bekering centraal. Ds. Brons legt in het eerste dagboekstukje uit wat joden in deze periode doen: de bazuin (sjofar) blazen, als oproep tot inkeer. En intens bidden om vergeving (”sliechot”). „Die gebeden worden ’s nachts gezegd. Een deel van de joden doet dat de hele maand elloel. Een ander deel begint daarmee morgennacht – in de nacht na de Sjabbat die minstens vier dagen voor Rosj Hasjana valt.” En dan is er een filmpje te zien van het bidden van ”sliechot” ’s nachts.

Het dagboek is niet alleen bedoeld om informatie te geven. Ds. Brons hoopt ook dat lezers zich zullen bezinnen op de betekenis van de joodse feesten voor hun leven. „Bij de informatie die ik geef en de vragen die erbij staan, hoop ik ook dat iemands hart wordt geraakt. Denk bijvoorbeeld eens na over Soekot, een heel mooi en blij feest. Joden wonen tijdelijk in een wankele hut. Die wijst op ons wankele bestaan. Met weinig luxe kun je toch vreugde hebben, omdat je dan des te meer beseft dat je zekerheid in God ligt.”

Ds. Brons ziet graag dat de periode van meeleven met Israël ook een tijd van voorbede zal zijn. „Er is meer gebed voor Israël nodig. Het is goed dat sommige kerken in Nederland in oktober, de tijd van de grote feesten, een speciale Israëlzondag hebben. We kunnen dan nadenken over de thema’s die joden bezighouden. Het dagboek wil helpen onze gebeden voor het joodse volk meer kleur en inhoud te geven.”

Het CIS is op zoek naar een opvolger van ds. Brons in Israël. Op dit moment is de christelijke gereformeerde emeritus predikant ds. M. W. Vrijhof uit Arnhem voor drie maanden Israëlconsulent. „Begin volgend jaar hopen we weer iemand uit te kunnen zenden voor een periode van zes jaar”, aldus ds. Brons. Hij is weer beroepbaar binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken. Eerder diende hij de gemeenten van Vlissingen (1983), Wildervank-Veendam i.c.m. Zuidlaren (1991) en Kampen (1997).

>>centrumvoorisraelstudies.nl

Zie ook:

CIS benoemt tijdelijk ds. Vrijhof, Reformatorisch Dagblad (01-08-2017)

Stenen rapen in Israël, Reformatorisch Dagblad (24-03-2016)

„Kloof met Israël dieper dan overeenkomst”, Reformatorisch Dagblad (04-10-2012)

Ds. A. Brons uitgezonden naar Israël, Reformatorisch Dagblad (04-06-2012)