Onderzoek naar conflict dgk Mariënberg

beeld ANP

Er komt een onderzoek naar een conflict in de gereformeerde kerk (hersteld) in Mariënberg. Dat heeft de vervroegd bijeengeroepen generale synode van De Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK) zaterdag besloten in Bleiswijk.

Volgens assessor ds. E. Heres (Dalfsen) maandag zal een commissie van onderzoek de kwestie bestuderen en spreken met betrokkenen.

Sinds september belegt een deel van de gemeente –enkele tientallen mensen– diensten in de Sionskerk in Mariënberg, onder leiding van ds. M. Dijkstra. De meerderheid van de leden –zo’n honderd personen– komt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad bijeen in De Ark in Mariënberg. Deze groep heeft de relatie met de classis Noordoost opgeschort en een bezwaarschrift naar de synode gestuurd.

In een reactie zegt scriba J. D. Plaggenmars van de Mariënbergse kerkenraad (De Ark) terughoudend te zijn als het gaat om het ingaan op vragen van media. Wel vindt hij dat uit eerdere berichtgeving ten onrechte het beeld is ontstaan dat de kwestie draait om de richting van de school die kinderen uit de gemeente bezoeken. „De onderwijskwestie is volgens mij niet de reden waarom een deel van de gemeente door ds. Dijkstra is weggeroepen van achter de kerkenraad. Er spelen ook andere moeiten. Inhoudelijk wil ik daarover op dit moment geen uitspraken doen.”

De scriba bevestigt dat de kerkenraad een bezwaarschrift heeft ingediend bij de synode, maar zegt dat de kerkenraad niet is uitgenodigd om de vergadering van afgelopen zaterdag bij te wonen.

Dat wordt weer bevestigd door ds. Heres, die aangeeft dat dat om procedurele redenen is. Bij de behandeling van de kwestie op de synode wordt de kerkenraad mogelijk wel uitgenodigd.

De Gereformeerde Kerken (hersteld) ontstonden in 2004 uit een scheuring in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV). Het kleine kerkverband telt zo’n 1200 leden, verdeeld over elf gemeenten en enkele afdelingen. Met een andere GKV-afsplitsing, die zich Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) noemt, zijn recent gesprekken geweest over toenadering. Die hebben nog niet tot concrete resultaten geleid.