Onderzoek: Behoudende kerken groeien harder

beeld RD, Anton Dommerholt

Kerken die de Bijbel letterlijk nemen, groeien sneller dan kerken met een liberale inslag. Dat blijkt uit de resultaten van een Canadees onderzoek dat vijf jaar duurde.

Het onderzoek was erop gericht te ontdekken welk godsdienstig systeem in protestantse kerken leidt tot de hoogste groei in ledenaantal. „De onderzoeksresultaten suggereren dat een behoudende protestantse theologie de duidelijke winnaar is”, aldus onderzoekleider prof. David Haskell –hoogleraar digitale media en journalistiek/religie en cultuur aan de Wilfrid Laurier University in Waterloo (Ontario, Canada)– tegenover The Guardian onlangs.

De uitkomst van de studie spreekt eerdere onderzoeken in Amerika en Groot-Brittannië tegen. Die stelden dat de aanwezigheid van de kerk in de samenleving in de afgelopen decennia een van de onderliggende oorzaken was bij de groei of krimp. Theologie was volgens deze onderzoeken geen factor van betekenis.

De resultaten van het Canadese onderzoek zullen volgens de wetenschappers die eraan meewerkten bijdragen aan een nieuw debat over kerkverlating. Meer resultaten van de studie verschijnen komende maand in het wetenschappelijke tijdschrift Review of Religious Research.

De onderzoekers ondervroegen 2225 kerkgangers in Ontario. Ook spraken zij met 29 kerkleiders en polsten zij 195 kerkelijke gemeenten. Uit de studie bleek ook dat twee derde van de leden van de groeiende kerken gemiddeld jonger is dan 60 jaar, twee derde van de leden van de krimpende kerken was ouder dan 60 jaar.