”Omzien naar elkaar” winnaar peiling Actie Kerkbalans

"Omzien naar elkaar" wordt gezien als de belangrijkse kernwaarde van de kerk. beeld Actie Kerkbalans, Ramon Mangold
2

”Omzien naar elkaar” is de meest gekozen waarde bij de peiling van Actie Kerkbalans, waarin mensen werd gevraagd wat voor hen de meerwaarde is van hun kerk.

De Actie Kerkbalans coördineert de jaarlijkse gezamenlijke fondsenwerfactie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk. Vrijdag zijn de resultaten bekendgemaakt op de perspresentatie van de actie in het Catharijneconvent in Utrecht. Zaterdag gaat de Actie Kerkbalans officieel van start.

Kernwaarden

Bij de peiling konden deelnemers kiezen uit tien verschillende kernwaarden. Zo’n 36 procent van de 284 respondenten koos voor ”omzien naar elkaar” als belangrijkste kernwaarde van de kerk. Op de tweede plaats stond het verzorgen van ”inspirerende vieringen”, een optie die circa 22 procent van de respondenten had aangekruist. Het „zich bekommeren om de naasten in de directe en verre omgeving” volgde op de derde plaats met 11 procent van de stemmen.

Verschillen

De onderzoekers stelden vast dat bij het beantwoorden van de vraag naar de kernwaarde van de eigen kerk opvallende verschillen tussen de rooms-katholieke en de protestantse respondenten kunnen worden vastgesteld. Zo bleek 44 procent van de protestanten het omzien naar elkaar als belangrijkste kernwaarde te zien, tegenover 22 procent van de rooms-katholieken. En terwijl 15 procent van de rooms-katholieken het zich bekommeren om de naaste bovenaan zette, deed 9 procent van de protestanten dat. Wel koos bij beide groepen 21 procent van de respondenten voor de verzorging van inspirerende vieringen als belangrijkste kernwaarde.