OggiN Zoetermeer bestaat vijftig jaar

Kerk van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Zoetermeer. beeld oggiN Zoetermeer

De oud gereformeerde gemeente in Nederland (oggiN) te Zoetermeer bestaat vijftig jaar. De gemeente werd op 16 december 1968 geïnstitueerd.

Vele jaren kwam de gemeente bijeen in de Adventskerk aan de Julianalaan. In 1983 kocht de gemeente het kerkgebouw van de christelijke gereformeerde kerk aan de Irenelaan. De officiële ingebruikname van deze kerk vond plaats op 10 januari 1985 door ds. A. van der Meer. Hij preekte toen over Psalm 118:19: „Doet mij de poorten der gerechtigheid open; ik zal daardoor ingaan, ik zal de Heere loven.” Tot aan zijn overlijden was ds. Joh. van der Poel te Ede consulent.

De gemeente is altijd vacant geweest. De kerkenraad las in de leesdiensten altijd oudvaders. Uit de geschiedschrijving van de gemeente: „(...) daar de oudvaders toch veelal grote lichten waren in de kennis van de ware godzaligheid die nodig is om te kennen op reis naar onze eeuwige bestemming en we vanuit onszelf een arglistig hart omdragen.”

Dinsdagavond stond ds. P. van Veen in een herdenkingsdienst stil bij het vijftigjarig bestaan van de gemeente. Hij sprak bij die gelegenheid over Handelingen 13:23: „Van het zaad dezes heeft God Israël, naar de belofte, verwekt de Zaligmaker Jezus.”

De gemeente telt 24 leden en 9 doopleden. De kerkenraad bestaat uit 2 diakenen.