OGGiN-classis geeft De Boer preekbevoegdheid

Kerkgebouw van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Barneveld. beeld RD

De Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN) hebben P. de Boer uit Urk (50) preekbevoegdheid gegeven. Hij mag vanaf nu een stichtelijk woord gaan spreken in de gemeenten.

Dat werd woensdag besloten tijdens de vergadering van de classis Oost, die in Barneveld werd gehouden. De classis West kwam vorige week al bijeen, in Krimpen aan den IJssel.

Preses van de vergadering van de classis Oost was ds. Th. L. Zwartbol uit Urk. Hij verving ds. T. Klok, die vanwege ziekte afwezig was.

In de bidstond die aan de vergadering voorafging, sprak ds. Zwartbol over Daniël 6:11. In de bidstond die vooraf ging aan de vergadering van de classis West bediende ds. P. van Veen het Woord uit Exodus 19:4 en 5.

In beide classisvergaderingen werd stilgestaan bij het overlijden van elf (oud-)ambtsdragers binnen één jaar. In classis West vond benoeming van een nieuwe kerkvisitator plaats in de persoon van ouderling C. Snijders uit ’s-Gravendeel. Hij vervangt ouderling C. Jopse uit Stavenisse, die als secundus gaat functioneren.

De afgevaardigden van de twee vergaderingen stemden in met een herverdeling van de consulentschappen. Door het aannemen van het beroep uit Urk door ds. Zwartbol, eind 2016, staan in classis Oost nu vier predikanten en in classis West drie. Er is een emeritus predikant, een lerend ouderling en een proponent.

De Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland tellen zestig gemeenten, waaronder vier afdelingen. Het kerkverband komt woensdag 7 juni in synodale vergadering bijeen.

---

Lees ook

OGGiN laten een student toe (RD.nl, 30-01-2017)

De laatste luyden (Reformatorisch Dagblad, 15-11-2007)