OGGiN bidden voor synode

Het kerkgebouw van de oggiN te Barneveld. beeld RD

„Ook voor de synode van de Oud Gereformeerde Gemeenten (OGGiN) geldt de vraag uit Psalm 58:2: „Spreekt gijlieden waarlijk gerechtigheid, gij vergadering en oordeelt gij billijkheden, gij mensenkinderen?””

Dat zei ds. R. Bakker dinsdagavond tijdens de bidstond ter voorbereiding op de synode van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, die woensdag in Barneveld wordt gehouden. Als uitgangspunt nam ds. Bakker, predikant van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Barneveld, het tweede en het twaalfde vers van Psalm 58. Thema van de preek was ”Davids oprechtheid tegenover de laster van zijn vijanden”.

Ogg-Barneveld002_2OGGiN stellen deputaatschap huwelijkszaken in

De oud gereformeerde predikant verdeelde zijn preek in twee punten en sprak over ”een oprechte vraag” (Psalm 58:2: „Spreekt gijlieden waarlijk gerechtigheid, gij vergadering? Oordeelt gij billijkheden, gij mensenkinderen?”) en over ”een oprecht antwoord”. Zijn tweede punt ging terug op Psalm 58:12: „En de mens zal zeggen: immers is er vrucht voor de rechtvaardige; immers is er een God, Die op aarde richt.”

Tegenstanders

David had tegenstanders die het op zijn ondergang hadden gemunt, zei de predikant. David wist door het onderwijs van de Heilige Geest wat de vreze des Heeren inhield en daarom kon hij gouden kleinoden schrijven zoals Psalm 58. Volgens ds. Bakker behoort het tot de taak van predikanten en ambtsdragers billijk te oordelen. Dat betekent ook dat de wegen Gods worden bewaard volgens het getrouwe Woord van God. „Welke weegschaal wordt gehanteerd? De breuk mag niet erop het lichtst worden genezen en niet met loze kalk gepleisterd. Pas als het oordeel en de prediking overeenkomstig Gods Woord geschieden, komt er ook het antwoord dat in Psalm 58:12 staat.”

Ds. Bakker wees op de noodzaak van de persoonlijke kennis van het werk van de Drie-enige God. „Wij hebben immers God de Vader in Adam verlaten en daarom is Hij onze Rechter geworden die een rechtvaardig oordeel vellen zal.” Volgens de oud gereformeerde predikant is het voor een mens noodzakelijk te leren de zaligheid buiten zichzelf te zoeken. „Jezus Christus is de Rechtvaardige Die onder de wet gekomen is en door de vergadering van het Sanhedrin en Pontius Pilatus werd veroordeeld. Door Zijn lijden en sterven heeft Hij echter de prijs betaald en door Zijn offerande met Zijn eigen bloed een verse en levende weg geopend.”

Koninkrijk

De predikant riep zijn hoorders ertoe op te bedenken dat zij eenmaal op de jongste dag zullen staan voor Gods troon om te worden geoordeeld. „Een gedeelte zal het oordeel horen en worden verwezen naar het eeuwige vuur. Een ander gedeelte zal behoren bij de gezegenden van de Vader. Zij zullen het koninkrijk beërven dat voor hen is weggelegd.”

---

Lees ook in Digibron:

OGGiN benoemen nieuwe algemeen scriba - verslag synode 2015 (Reformatorisch Dagblad, 04-06-2015)

Een zielsonderzoekende vraag, een antwoord en een belofte : OGGiN houden bidstond voor synode in Barneveld - 2015 (Reformatorisch Dagblad, 03-06-2015)

De laatste luyden - Ds. Klok: Boven iedere kerkdeur zie ik een bordje hangen: “Ikabod”. De eer is weg (Reformatorisch Dagblad, 15-11-2007)