Nunspeet krijgt tweede cgk

NUNSPEET (RD). De classis Amersfoort van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft op 18 mei ingestemd met de instituering van een tweede cgk in Nunspeet.

Dat gebeurde op verzoek van de kerkenraad van Nunspeet, deelde ds. J. L. de Jong (Soest) vrijdagmorgen mee tijdens de generale synode. Hij sprak van een „pijnlijke breuk”, die het gevolg is van verstoorde verhoudingen, waardoor de „gebrokenheid” binnen de CGK zichtbaar wordt. De cgk in Nunspeet kerkt tot nu toe weliswaar in twee kerken, maar heeft één kerkenraad.

Ook het CGK-orgaan De Wekker maakte vrijdag melding van het besluit. „De classis heeft hier uitgebreid over gesproken en heeft uiteindelijk geconcludeerd dat ze in de huidige omstandigheden niets anders kan dan het gevraagde positieve advies te geven. Tegelijk wordt dit besluit met pijn in het hart genomen omdat in het hele gebeuren een stuk gebrokenheid van het kerkelijke leven ervaren wordt. (...) We hopen en bidden dat deze nieuwe gemeente op een zegenrijke wijze haar plaats in het midden van het kerkverband in mag nemen.”

De tweede Nunspeetse cgk zal gaan samenkomen op een nader te bepalen locatie.