NRC Rogersville ontstaan uit trek naar warmere streek

ROGERSVILLE. Het gebouw waar de Netherlands Reformed Congregation sinds 2013 diensten houdt. De afdeling, ontstaan in 2007, wordt dinsdag geïnstitueerd. beeld M. van der Waal
2

In de Amerikaanse staat Missouri wordt dinsdag een Netherlands Reformed Congregation geïnstitueerd. De gemeente in Rogersville, tot nu toe een afdeling van Rock Valley in de staat Iowa, bestaat uit 23 personen.

De Netherlands Reformed Congregations zijn de Noord-Amerikaanse zusterkerken van de Gereformeerde Gemeenten. Het is voor het eerst dat er een gemeente in de staat Missouri ontstaat.

Ds. E. C. Adams uit Corsica (in de staat South Dakota), consulent van Rock Valley, bevestigt tijdens de institueringsdienst M. Vlietstra (83) en zijn kleinzoon M. van der Waal (30) tot ouderling en D. Verduin (57) tot diaken. Zij lazen de achterliggende tijd beurtelings de preken.

Vlietstra, die de dienst altijd opent, is tussen 1964 en 2007 bijna veertig jaar ambtsdrager geweest. Hij was ouderling in Paterson-Peoples Park en Franklin Lakes (New Jersey) en in Sheboygan (Wisconsin).

De leden van Rogersville zijn uit die laatste gemeente afkomstig. Rond 2000 ontstond het plan om naar een warmere streek te vertrekken. In 2006 werden de mogelijkheden in de staten North Carolina, Kentucky, Tennessee en Missouri onderzocht. De keuze viel op de regio Springfield in de staat Missouri vanwege de goede werkgelegenheid, de relatief lage kosten van het levensonderhoud, het gunstige belastingklimaat, de lage prijzen van de huizen en de landbouwgrond, en de conservatieve inslag van de bevolking.

In juli 2007 vertrok het eerste gezin naar het zuiden, naar Missouri. Twee andere gezinnen volgden in het voorjaar van 2008. Gezamenlijk beluisterden ze ’s zondags in een van de woningen prekenbandjes. In juni 2008 werd een ruimte in een winkelpand gehuurd om er diensten te houden.

Tot de pioniers behoorden enkele kinderen van oud-ouderling M. Vlietstra. Hij verhuisde in 2009 op 76-jarige leeftijd naar Missouri om leiding te geven aan de groep en aanvankelijk ook de catechisaties te verzorgen.

Na een bezoek aan Rogersville door een classiscommissie, bestaande uit de predikanten E. C. Adams, P. L. Bazen en J. B. Zippro, werd de groep in oktober 2009 als afdeling ondergebracht bij de gemeente van Rock Valley.

Aarzeling

In november 2013 betrok de afdeling een centraler gelegen locatie: een gehuurd zaaltje in een groot gebouw. De leesdiensten worden door zo’n dertig mensen bijgewoond.

„We zijn dankbaar dat ds. Adams en ouderling R. Rozeboom van Rock Valley naar Missouri kwamen om ons te helpen”, zegt M. van der Waal, een van de nieuwe ouderlingen. „Ze moesten er elke keer negen of tien uur voor rijden, en diezelfde afstand weer terug.”

De classis Midwest gaf op 20 april toestemming om ambtsdragers te verkiezen en de gemeente te verzelfstandigen. Rogersville telt veertien belijdende leden en negen doopleden. Een van de motieven om tot instituering over te gaan, is dat het een aantal jongeren over hun aarzeling heen zou helpen om zich bij de gemeente aan te sluiten.