NRC Norwich opent afdeling in Courtland

Het kerkgebouw van de NRC-afdeling in Courtland. beeld NRC Norwich
3

De Netherlands Reformed Congregation (NRC) in het Canadese Norwich is een afdeling in Courtland begonnen.

Telde de NRC in Norwich een kleine 25 jaar geleden nog 1360 (doop)leden, inmiddels zijn dit er –1 januari 2019– 2151. De kerk in Norwich werd hierdoor, opnieuw, te klein, aldus ds. E. Hakvoort, predikant van de gemeente. „Omdat er jaarlijks gemiddeld tussen de zestig en zeventig kinderen geboren worden en de gemeente daardoor naar verwachting nog verder zal groeien, heeft de kerkenraad besloten om een nieuwe afdeling te stichten in Courtland, 22 kilometer ten zuiden van Norwich, voor de ongeveer 300 leden en doopleden die in het gebied rond Courtland wonen.” In juni kocht de kerkenraad een bestaand kerkgebouw in Courtland aan, dat inmiddels ingrijpend is gerenoveerd.

Op zondag 1 september had de laatste dienst van de NRC in Norwich als geheel plaats. In de avonddienst stond ds. Hakvoort stil bij Exodus 13:21: „En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op den weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan dag en nacht.”

Afgelopen zondagochtend, 8 september, nam de afdeling in Courtland haar kerkgebouw in gebruik. Ds. Hakvoort stond toen stil bij Haggai 2:10b: „En in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE der heirscharen.”

Het is de bedoeling dat ds. Hakvoort zowel in Norwich als in Courtland diensten gaat verzorgen. In de toekomst zal de kerkenraad van Norwich bezien of de afdeling levensvatbaar is en de gemeente kan worden geïnstitueerd.

De NRC zijn zustergemeenten van de Gereformeerde Gemeenten.