NRC Nobleford (Canada) geïnstitueerd

Nobleford. beeld RD

De Netherlands Reformed Congregation (NRC) in Nobleford (Canada) is woensdag 9 oktober geïnstitueerd als zelfstandige gemeente. Tot dat moment was Nobleford een afdeling van de NRC te Picture Butte. Sinds 2016 werden diensten gehouden in de Canadese plaats. Inmiddels telt de gemeente te Nobleford ruim 500 (doop)leden.

Er vonden twee diensten plaats waarin de consulent van de gemeente, ds. E. C. Adams (Picture Butte), voorging. In de middagdienst is het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Tijdens het zingen van Psalter 334 werd de kanselbijbel geopend. De predikant preekte over Jeremia 7:2. Er volgden toespraken door ds. H. den Hollander (namens de NRC in de regio Zuid-Alberta), D. McDowell (burgemeester Nobleford), Rachael Harder (parlementslid) en ouderling J. van Garderen (bouwcommissie).

Tijdens de avonddienst vond de instituering van de gemeente plaats. Ds. Adams preekte over 1 Samuël 12:22-25. Tijdens de dienst werden drie ouderlingen en twee diakenen bevestigd. Ouderling W. Neels las een brief voor van ds. P. van Ruitenburg namens de classis Farwest. Andere toespraken werden gehouden door ds. G. M. de Leeuw (classis Midwest), ds. A. H. Verhoef (classis East) en ouderling P. Verhoef (eigen gemeente).