Noord-Amerikaanse kerk verbreekt relatie met GKV

De campus van Wheaton College in Illinois, waar de URCNA en de OPC vergaderen. beeld Wheaton College

Een gereformeerd kerkgenootschap in Noord-Amerika verbreekt de relatie met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV).

Het gaat om de United Reformed Churches of North America (URCNA), waarvan de generale synode deze week bijeen is op het terrein van Wheaton College in de Amerikaanse staat Illinois.

Aanleiding voor de URCNA om de contacten met de GKV te verbreken, is het besluit van dit Nederlandse kerkgenootschap in 2017 om de ambten te open voor vrouwen.

Tussen de URCNA en de GKV bestond geen zusterkerkrelatie, maar een vorm van oecumenisch contact, in aanloop naar een mogelijke zusterkerkrelatie.

De URCNA ontstond in 1996 als een conservatieve afsplitsing van de Christian Reformed Churches in North America (CRCNA). Dit laatste kerkverband was gelieerd aan de Gereformeerde Kerken in Nederland, die in 2004 opgingen in de Protestantse Kerk in Nederland. Eén van de redenen voor het ontstaan van de URCNA was het toelaten van vrouwen tot de ambten in de CRCNA.

FRC en HRC

De URCNA-synode besprak ook de relatie tot de Free Reformed Churches of North America (FRC), de Noord-Amerikaanse zusterkerken van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ook de relatie tot de Heritage Reformed Churches (HRC) stond op de agenda. De FRC en HRC besloten vorige week tijdens hun synodevergaderingen om toe te groeien naar institutionele eenheid.

Voor wat betreft de relatie tussen de URCNA enerzijds en de FRC en HRC anderzijds, stelt de URCNA vast dat er overeenstemming is over punten als de visie op Schrift en Belijdenis. Verschillen zijn er op het punt van de visie op het verbond en de prediking. Waar in de URCNA meer sprake is van een verbondsmatige prediking, ligt in de FRC en HRC de nadruk op de noodzaak van persoonlijke bekering. Diverse FRC- en HRC-gemeenten werken op lokaal niveau echter samen, bijvoorbeeld bij het in standhouden van een christelijke school.

OPC

De URCNA hield zijn synode deze week gelijktijdig met en op dezelfde campus als de general assembly van de Orthodox Presbyterian Church (OPC). Een gedeelte van de vergaderingen bestond uit gezamenlijke momenten. Daaronder waren onder meer de dagopeningen.

Beide kerkvergaderingen besloten tot het vrijgeven van een nieuwe psalmberijming, aangevuld met gezangen, de Trinity Psalter Hymnal. Er wordt nog gewerkt aan de website Psalterhymnal.org, waarin alle teksten en documentatie over de bundel te vinden is.

Australië

Maandag start in Australië de synode van de Free Reformed Churches of Australia. Dit is een zusterkerk van de GKV die ontstaan is uit Nederlandse emigranten. Op de agenda van de kerkvergadering in Bunbury staat een voorstel om de zusterkerkrelatie met de GKV te verbreken, onder meer vanwege de toelating van vrouwen tot de ambten. Binnen de Australische kerken leven al langere tijd zorgen over de koers van de GKV, onder meer op het punt van de binding aan de Schrift in de GKV.