Nieuwe website THGB voor contact met hbo-theoloog

Prof. dr. M. J. Paul, directeur-bestuurder van de THGB. beeld RD, Anton Dommerholt

De Theologische Hogeschool vanwege de Gereformeerde Bond (THGB) heeft een website ontworpen die het voor gemeenten makkelijker moet maken om in contact te komen met hbo-theologen.

Dat meldt prof. dr. M. J. Paul, directeur-bestuurder van de THGB, donderdag in De Waarheidsvriend, orgaan van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Vroeger konden kerkenraden terecht bij landelijke gemeenteadviseurs om kerkelijk werkers in te schakelen voor bijvoorbeeld catechese, pastoraat en evangelisatiewerk, maar ook voor het verzorgen van toerusting voor een doelgroep in de gemeente. Nu dat niet meer kan, wil de THGB een bemiddelende rol vervullen door gemeenten en hbo-theologen met elkaar in verbinding te brengen. Op de nieuwe website, www.thgb.nl, is het mogelijk om via een contactformulier of telefonisch overleg vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

De THGB is opgericht in 1985. De meeste werkzaamheden zijn inmiddels overgedragen aan de Christelijke Hogeschool Ede, maar de stichting organiseert nog steeds aanvullende activiteiten. De nadruk ligt op de ondersteuning van de studenten theologie in Ede, maar er wordt ook aandacht besteed aan afgestudeerden en hun positie.