Nieuwe stichting Ikabod belegt erediensten in Vierhouten en Alblasserdam

De kapel van Philadelphia in Vierhouten. beeld RD
3

De nieuwe stichting Ikabod belegt zondagse erediensten in Vierhouten en Alblasserdam, en doordeweekse Bijbellezingen in Balkbrug. Dat deelt H. Slager uit Staphorst, voorzitter van de stichting, desgevraagd mee. In het stichtingsbestuur hebben verder zitting H. G. Stok uit Dordrecht en G. J. Roukens uit Alblasserdam.

„De naam Ikabod is gekozen met het oog op de vrouw van Pinehas, die uit rouw over Gods eer haar kind Ikabod noemde, omdat de ark van de Heere was weggevoerd”, aldus Slager. „De stichting is opgericht uit zorg over de tegenwoordigheid van Christus in onze gezindte. De zuivere prediking van Wet en Evangelie is nagenoeg verdwenen. Het beslag en gezag van Gods Woord in kerken, scholen en gezinnen worden steeds minder. De liefde en eer van Christus wijkt van de kansels en uit de harten. Verootmoediging voor de Heere is nodig. We willen en moeten met de gemeenschappelijke schuld terugkeren naar de Heere, want van Hem alleen is verwachting.”

Op dit moment worden er op zondagmorgen diensten belegd in Vierhouten, in de kapel van Stichting Philadelphia Zorg. ’s Zondagsavonds zijn er diensten in gebouw ’t Scheepke aan de Rijnstraat in Alblasserdam. Voorganger is gewoonlijk R. J. Jansen, kandidaat binnen de Protestantse Kerk in Nederland, maar er worden ook preken gelezen.

Naast de zondagse diensten belegt de stichting „diensten ter verootmoediging en eendrachtig gebed.” De eerste dienst van verootmoediging is op vrijdag 7 juni om 20.00 uur in de Ichthuskerk aan de Tromplaan te Voorthuizen.