Nieuwe geloofscursus met symbolen als toegangspoort tot geloof

Ds. Kollenstaart ziet zichzelf als een moderne Filippus. beeld Kollenstaart

Zoekers met interesse voor het christelijk geloof kunnen terecht bij een nieuwe online cursus: Christen Code. Zeven symbolen gidsen de cursist door de Bijbel.

De maker van het cursus, ds. M. C. E. Kollenstaart, predikant van hervormde wijkgemeente Kerk in Nesselande in Rotterdam, liep er tegenaan dat „veel cursusmateriaal talig” is. Daarom ontwierp hij een cursus „voor mensen die visueel ingesteld zijn.”

Ds. Kollenstaart richt zich vooral op mensen die weinig of geen kennis hebben van het christelijk geloof. „Zoekers weten niet waar ze moeten beginnen met lezen, als ze de Bijbel pakken. Je hebt een bril nodig, een toegangspoort om de Bijbel te begrijpen.”

Die bril wil hij met zijn cursus aanreiken. De cursus is opgebouwd uit zeven symbolen, de codes. Een filmpje bij elk symbool geeft uitleg over een aspect van het christelijk geloof. Daarna volgt er powerpoint met verwijzingen naar Bijbelteksten, waarbij telkens dat symbool terugkomt. Zo verbeeldt een zandloper Gods geschiedenis.

De cursist kan kiezen voor een versie voor „dummies” of voor „doordenkers” en die zelfstandig doorwerken met een handleiding. Wel heeft volgens ds. Kollenstaart het werken met een groep de voorkeur. Het samen bespreken van vragen kan tot beter inzicht in de Bijbeltekst leiden.

Volgens ds. Kollenstaart verschilt Christen Code niet alleen door het visuele aspect van andere cursussen. „In de Alpha-cursus is nauwelijks aandacht voor Israël, de wet en de eeuwigheid. Deze thema’s komen bij Christen Code wel aan bod.”

Toch kent deze opzet ook zijn beperkingen, erkent ds. Kollenstaart. „Theologische modellen zijn er moeilijk in te passen. Het gaat om het in aanraking brengen met het Evangelie. Voor het overbrengen van de gereformeerde leer schiet deze methode tekort. Wel wil ik het hele verhaal van God vertellen, te beginnen bij de schepping en de zondeval. Een gemeente kan dan met eigen onderwijs aan zoekers daarop voortbouwen.”

Hoe kwam de predikant op het idee om een cursus met symbolen te maken? „Ik ben zelf visueel ingesteld. Ik merk dat gemeenteleden ook snel meegenomen worden door beelden en symbolen. Een paar jaar geleden was ik op een conferentie, waar gereflecteerd werd op discipelschap door middel van symbolen. Onderweg naar huis kwam bij mij de vraag naar boven of je ook de inhoud van het christelijk geloof kunt uitleggen aan de hand van figuren en symbolen. Dat was de start van de ontwikkeling van de cursus.”

Ds. Kollenstaart ziet zichzelf als een Filippus, die de Bijbel uitlegt aan de hedendaagse mens. „Mijn doel is dat de cursus bijdraagt aan het Koninkrijk van God. Als iemand God hierdoor voor het eerst of beter leert kennen, is dat het werk waard geweest.”