Nieuw tijdschrift reflecteert op veranderende geloofsgrenzen

Dr. Miranda Klaver, hoofdredacteur van Inspirare. beeld RD, Anton Dommerholt

Grenzen en tegenstellingen tussen diverse geloofsrichtingen vervagen steeds meer. Dat leidde deze maand tot een nieuw theologisch tijdschrift: Inspirare. Een samenvoeging van bladen met oude wortels. Soteria en Geestkracht.

De komst van Inspirare weerspiegelt de veranderingen die zich in christelijk Nederland voltrekken. Grenzen tussen evangelische, charismatische, oecumenische, orthodoxe en vrijzinnige christenen vervagen steeds meer. Processen van evangelicalisering en charismatisering lopen daardoor vaak in elkaar over, aldus hoofdredacteur dr. Miranda Klaver en eindredacteur dr. Eveline van Staalduine-Sulman in het voorwoord van het nieuwe blad, dat uitgegeven wordt door Merweboek.

Het Bulletin voor Charismatische Theologie GEESTkracht ontstond in 1978 binnen de Charismatische Werkgemeenschap in Nederland (CWN). „Het blad had vanaf het begin een duidelijk oecumenisch karakter. Door met name protestantse theologen vond bezinning plaats op de Geest en haar gaven.”

Met Soteria, opgericht in 1983, positioneerden evangelischen zich juist tegenover de oecumenische beweging. Dit kwam bijvoorbeeld tot uitdrukking in de internationale Lausannebeweging die in 1974 als reactie op de ‘vrijzinnige’ Wereldraad van Kerken was opgericht. „Dat ruim dertig jaar later evangelicals en pinkstergelovigen voluit lid zouden zijn van de Wereldraad van Kerken, was toen ondenkbaar”, zo constateren de huidige samenstellers van Inspirare. Door de groei van de evangelische beweging en haar toenemende invloed binnen de Protestantse Kerk in Nederland en andere protestantse kerken is de betekenis van evangelische theologie en de behoefte van reflectie op evangelische praktijken inmiddels breed erkend.

Dat leidt nu mede tot het samengaan van Geestkracht en Soteria. „De lezers van de twee bladen worden gevraagd om zich vanaf januari op het nieuwe blad te abonneren. Dat zijn ongeveer 500 adressen. We hebben geen doelstelling wat betreft abonnees, maar hopen dat het blad breed gelezen zal worden”, laat hoofdredacteur dr. Klaver desgevraagd weten.

Met ingang van 1 januari komt er ook een nieuwe website en kan het blad digitaal worden gelezen.

Het eerste nummer van Inspirare staat in het teken van het werk en de theologie van prof. dr. Kees van der Kooi, die deze maand afscheid nam als hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor beide bladen heeft hij veel betekend.