Nieuw platform voor christelijke jeugdwerkers

Schonewille. beeld LinkedIn

Er is een platform voor kerkelijke jeugdwerkers opgericht. Wout Schonewille uit Gouda wil hen met jeugdwerk.info ondersteunen en begeleiden.

Het idee voor jeugdwerk.info ontstond toen duidelijk werd dat het inzetten van lokale jeugdwerkers door fiscale regelgeving problematisch werd. „Lokale gemeenten die een jeugdwerker zelf in dienst nemen kiezen helaas vaak voor korte contracten zonder meerjarig perspectief”, aldus Schonewille. „Het gevolg is dat de continuïteit ontbreekt in het jeugdwerk en dat capabele jeugdwerkers ander werk moeten zoeken met meer perspectief.”

Schonewille heeft zelf zijn sporen verdiend in het jeugdwerk. Hij was onder anderen hoofd kenniscentrum van de HGJB en coördinator bij jeugdcentrum STEP in Gouda. Momenteel voert hij gesprekken met een aantal ervaren jeugdwerkers om een team van begeleiders samen te stellen.

Met het platform voor jeugdwerkers wil Schonewille zowel de professionals in de kerk ondersteunen die als freelancers aan de slag gaan, als kerkelijke gemeenten. Uitgangspunt is dat de steun aanvullend moet zijn op wat er al gebeurt in het jeugdwerk. „We zien dat er behoefte is aan meer flexibele inzet van jeugdwerkers en dat lukt vaak niet vanuit een organisatie. Jeugdwerkers die als eenpitters werken zijn kwetsbaar en verschralen snel doordat er te weinig interactie is met collega’s. Daarom bieden we een netwerk voor het delen van kennis en ervaringen. We verzorgen faciliteiten die freelancers ondersteunen.”

Afgezien van de beperkingen door wet- en regelgeving wordt de inzet van jeugdwerkers bovendien nog te vaak gezien als vrijwilligerswerk, is Schonewilles ervaring. „Het werken in Gods Koninkrijk wordt al snel pro Deo, terwijl de meerwaarde en de impact van een goede jeugdwerker breed gedragen worden. Veelal gaat het om hbo-geschoolde professionals. Het zou jammer zijn als deze deskundigheid verloren gaat.”

Kerkelijke gemeenten moeten beseffen dat aandacht voor het jeugdwerk van groot belang is, vindt Schonewille. „Daar mag in worden geïnvesteerd. Durf een koers uit te zetten voor de lange termijn en investeer in een nieuwe generatie gelovigen.”