Nieuw kerkelijk centrum in Friese Oldeholtpade

Het nieuwe kerkelijk centrum naast de kerk van Oldeholtpade. beeld Rens Hooyenga

In het Friese Oldeholtpade is vrijdag een nieuw kerkelijk centrum geopend. De protestantse gemeente Ter Holten, waartoe Oldeholtpade behoort, investeerde er 1,4 miljoen euro in.

Burgemeester André van den Nadort van de gemeente Weststellingwerf verrichtte de opening.

Met de opening van het kerkelijk centrum gaat voor de protestantse gemeente een lang gekoesterde wens in vervulling, vertelt Henk Raggers. Hij is ouderling-kerkrentmeester en was bijna drie jaar voorzitter van de bouwcommissie die ervoor heeft gezorgd dat er nu een multifunctionele locatie is. Een plek die niet alleen door de kerkelijke gemeente gebruikt gaat worden; ook bijvoorbeeld de biljartvereniging, zangvereniging en andere plaatselijke groepen kunnen er straks terecht.

Het idee voor een eigen kerkelijk centrum ontstond nadat het oude dorpscafé van Oldeholtpade –dat in een boerderij gevestigd was– in 2015 te koop kwam te staan. Raggers: „Nadat eigenaar Yske van der Meer enkele jaren geleden overleed, probeerden zijn dochters het nog in stand te houden, maar dat lukte niet.”

Ze besloten het pand, dat pal naast de kerk staat, in de verkoop te doen. „En het huis van je buurman staat maar één keer te koop, wordt er vaak gezegd. Als kerkenraad hebben we toen gezegd: misschien moeten we deze kans pakken.”

Geen eigen plek

Probleem was dat de fusiegemeente van de dorpen Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard geen eigen plek had waar kerkelijke activiteiten konden plaatsvinden. Er wordt vaak vergaderd in het mfc in Nijeholtpade. Ook werd tijdelijk gebruikgemaakt van het Anlopien. Zo ontstond het idee om de boerderij annex dorpscafé naast de kerk in Oldeholtpade te kopen en die te verbouwen tot een lokaliteit waar ook grote groepen terechtkunnen. Aan het dorpscafé werd een ruimte gebouwd waar nu een zaal is voor 150 gasten.

„Trouw en rouw kunnen nu weer in eigen dorp”, vertelt Raggers verheugd. Iets wat gevoeld wordt als een enorme opsteker voor Oldeholtpade, zo hoort hij nu al. „Het is echt een impuls voor de dorpsgemeenschap en het verenigingsleven.” Bouwbedrijf Kemper uit Oldeholtpade voerde de klus uit.

De kerkelijke gemeente wilde het gebouw zo inrichten dat het goed exploitabel is voor het echtpaar Marcel en Marja Kasmarek, die de uitbaters worden. „Daar zijn we goed in geslaagd.”

De bouwcommissie wilde ook graag elementen van de oorspronkelijke boerderij in het kerkelijk centrum laten terugkomen. „Dat is onder meer te zien in de entree met de baanderdeuren die er nog in zitten en waar vroeger de boerenwagen doorreed.”

Als onderdeel van de verbouwde locatie verrees een geheel nieuw pand, dat de vorm heeft van een hooiberg. Raggers zelf kwam met dit idee. „Ik vond dat wel mooi omdat het dan een eenheid vormt met de voormalige boerderij.”

Bouwkundige Piet Oosting uit Steggerda werkte het ontwerp uit. „Het is een gebouw geworden van twee verdiepingen. De onderste is bestemd voor vergaderingen en we kunnen daar bijvoorbeeld ook met elkaar koffiedrinken. Boven is een prachtige ruimte gerealiseerd voor de jeugd. Die mochten het zelf helemaal naar eigen wens inrichten. Dus bijvoorbeeld met banken, zitzakken en ook een digibord.”

Kinderen vanaf acht jaar–ook zonder kerkelijke achtergrond– komen daar in twee leeftijdsgroepen samen. Er zijn zes jeugdleiders die deze jeugdclubs leiden.

Uit eigen middelen

De realisatie van de verbouw en nieuwbouw vergde een investering van 1,4 miljoen euro. „Dat is inclusief een stuk grond achter de boerderij dat we ook hebben aangekocht. Daar wordt nog een parkeerplaats aangelegd. Eind juni hopen we daar het fiat voor te krijgen van de gemeenteraad.”

De kerkelijke gemeente kon het bedrag geheel uit de eigen middelen betalen. „We mogen niet klagen als het gaat om ons bezit en vermogen”, zegt Raggers. De protestantse gemeente heeft nogal wat landbouwgrond in bezit en die wordt verpacht. Ook wordt een deel van het vermogen belegd. „We hebben nu gezegd: we investeren flink en daarmee in de toekomst van de kerk, het dorp en de regio.”

De protestantse gemeente telt zo’n driehonderd leden. „Er is een actieve kern van zo’n tachtig tot honderd mensen.” De gemeente heeft een fulltime predikant in dienst, ds. Paul den Hollander.