Nieuw interieur Pax Christikerk in Den Haag

De Pax Christikerk in Den Haag. beeld gereformeerdekerken.info

De Pax Christikerk in Den Haag is gerenoveerd met behoud van de kerkfunctie, door samenwerking met projectontwikkelaar NL-development, die naast de kerk 62 huurappartementen bouwt.

Het asbestdak van de oude kerkzaal moest worden vervangen en de kerkvloer was door betonrot onveilig. De gemeente kerkte al elders en kon de noodzakelijke ingreep niet zelf financieren. In overleg met de projectontwikkelaar besloot ze om de kerkzaal te behouden en de bijgebouwen te slopen. Een deel van de hierdoor vrijgekomen grond is verkocht aan de projectontwikkelaar. Met de opbrengst daarvan kon de kerk gerenoveerd worden en kon een nieuw sociaal centrum worden neergezet. De kerk behoudt daarmee haar functie en biedt ook migrantenkerken een onderkomen.

De setting in het vernieuwde kerkgebouw is informeel, schrijf de „protestants-evangelicale” gemeente op haar website. „De opzet en het karakter blijft: zoekend en gelovend, met elke leeftijd en afkomst, gericht op Jezus Christus!” De Pax Christikerk maakt, samen met de Noorderkerk en de Christus Triumfatorkerk, deel uit van de protestantse gemeente Den Haag Oost.

In oktober vond de eerste dienst weer plaats in de vernieuwde kerk. In het voorjaar wordt een „grand opening” georganiseerd als de bijzalen, de hoofdingang, het nieuwe voorplein en de appartementen helemaal klaar zijn.