NGP verlaat TUA met gemengde gevoelens

De voorzitter van het College van Bestuur van de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), ir. W. J. H. Hanekamp, opende woensdag de afscheidsbijeenkomst die georganiseerd werd vanwege het vertrek van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) naar Kampen. beeld Rob Voss
2

Jarenlang had de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) een vaste plek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Veel Nederlands gereformeerde predikanten volgden hun opleiding op de Veluwe. Komende zomer vertrekt de NGP echter naar de Hanzestad Kampen.

De predikantenopleiding van de Nederlands gereformeerden zal daar vanaf 1 augustus deel uitmaken van de Theologische Universiteit Kampen (TUK). Een van de redenen voor de scheiding van de TUA en de NGP is het niet-doorgaan van de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU) na het synodebesluit van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in oktober vorig jaar.

Het afscheid gaat gepaard met gemengde gevoelens, zo bleek woensdagmiddag tijdens een afscheidsbijeenkomst in Apeldoorn. Ruim tachtig betrokkenen, docenten en studenten, bezochten het afscheidscollege van dr. Ad van der Dussen, docent systematische theologie aan de NGP. Naar een werk van de Duitse theoloog Karl Barth omschreef Van der Dussen het eigene van de NGP als „bescheiden, vrij, kritisch en vrolijk.”

„Bescheidenheid past ons als klein theologisch instituut, maar we hoeven niet gering over onszelf te denken”, aldus dr. Van der Dussen. In de lijn van Barth benadrukt de docent dat de theologie zich als zodanig niet te veel moet verbeelden: „Wij kunnen en zullen God nooit geheel bevatten. Van het grootste belang is het besef dat theologie bovenal dienstbaar is aan God en Zijn Woord.”

„Wat maakt de NGP vrij?” zo luidt de tweede vraag die dr. Van der Dussen stelt. Hij haalt opnieuw Barth aan: „Het zal de theologie een zorg zijn of zij past in maatstaven van de moderne wetenschap. De theologie staat er volledig vrij in dat God onder Zijn eigen voorwaarden de wereld binnenkomt. De NGP wil hierin ook vrij staan. In lijn met onze kerkelijke traditie willen we ons niet vastleggen in dogma’s.”

De systematisch theoloog duidt het kritische van de NGP vooral als het voorkomen van starheid in het theologisch denken. „Wendbaarheid is nodig om God bij te houden. Daarom verzetten wij ons tegen fixatie op vastgestelde ideeën.”

Volgens dr. Van der Dussen stemt het vrolijk dat God in het Evangelie oproept tot liefde en dankbaarheid. „Dat helpt ons om voorbij te zien aan iets verdrietigs, zoals dit afscheid.”

Drs. Ben Vreugdenhil, bestuursvoorzitter van de NGP, sprak van „een pijnlijk afscheid.” De pijn wordt volgens hem echter gecompenseerd. „Er is ook dankbaarheid voor al het goede dat we hier samen mochten ontvangen.”

Hij verwees naar de apostel Paulus, die afscheid moest nemen van de gemeente in Thessaloniki. „Wij houden de hoop levend dat het hier eveneens gaat om een afscheid zonder definitief vaarwel.”

Tijdens de bijeenkomst werd uitgebreid teruggekeken op de samenwerking tussen TUA en NGP. Aan het woord kwam onder anderen de Nederlands gereformeerde emeritus predikant ds. H. de Jong. Op indringende wijze waarschuwde hij de medewerkers en studenten van de NGP om „de waarheden omtrent de toe-eigening van het heil die ze in Apeldoorn voorgehouden kregen, niet te verliezen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.”