Nederlandse bisschoppen veroordelen seksueel misbruik

De Nederlandse bisschoppen veroordelen in een verklaring het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Op de foto: mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van 's-Hertogenbosch. beeld RD, Anton Dommerholt

De Nederlandse rooms-katholieke bisschoppen „delen in de pijn en schaamte die veel gelovigen ervaren als gevolg van berichten over misbruik waarin de ellende van slachtoffers scherp naar voren komt.” Dat staat in een verklaring die de Nederlandse Bisschoppenconferentie maandag heeft verspreid.

De bisschoppen veroordelen in de verklaring seksueel misbruik in alle gevallen, maar vooral binnen de kerk. „De kerk moet er alles aan doen om een veilige plek te zijn voor minderjarigen die –op welke manier dan ook– aan haar zorgen worden toevertrouwd. De bisschoppen dragen hiervoor primaire verantwoordelijkheid. Wij betreuren het daarom ten zeerste dat er bisschoppen zijn die deze verantwoordelijkheid niet genomen hebben of zelfs zichzelf aan seksueel misbruik schuldig hebben gemaakt.”

De verklaring bevat ook een uiteenzetting van de manier waarop de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) in Nederland omgaat met klachten van seksueel misbruik door haar medewerkers. De RKK heeft volgens de bisschoppen geprobeerd om aan de slachtoffers „erkenning, genoegdoening en hulp te bieden met als doel zo mogelijk een begin te maken met een proces van heling.”

Sinds 1 mei 2015 is het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK actief, waarvan de jaarverslagen op internet toegankelijk zijn. Op het gebied van preventie zijn maatregelen genomen, zoals het verplicht stellen van een verklaring omtrent gedrag en het hanteren van een gedragscode pastoraat.

Aan het einde van hun verklaring roepen de bisschoppen ertoe op niet ontmoedigd te raken, „maar de schaamte en pijn om te zetten in toewijding tot preventie en herstel voor de slachtoffers.”