Nederland wéér een gemeente armer

ROTTERDAM – De lessenaar op de kansel van de christelijke gereformeerde kerk te Rotterdam-West waar decennialang de kanselbijbel lag, is sinds woensdagavond leeg. De kerk aan de Coloniastraat is opgeheven. Ds. W. van Sorge, die de gemeente als laatste predikant diende, sloot aan het einde van de dienst de kanselbijbel, die vervolgens meeging de consistoriekamer in. De laatste tijd bezochten nog twintig, hooguit dertig kerkgangers de diensten. Foto’s RD
3

Zeker in de jaren 1944-1956, onder ds. W. F. Laman, zat het kerkgebouw aan de Coloniastraat overvol. Duizend mensen, misschien nog wel meer. Langzaam, maar zeker, daalde dat aantal. Woensdagavond sloot de christelijke gereformeerde kerk te Rotterdam-West voorgoed haar deuren. „Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid.”

„Laten wij het eerlijk tot elkaar zeggen”, begon ds. W. van Sorge zijn preek – de laatste in het bedehuis. „Wij zijn hier vanavond bijeen met een groot verdriet in ons hart. Ouderen, jongeren, mensen die al jaren geleden naar elders zijn verhuisd.”

Al in 1918 werden in dit gedeelte van de stad diensten belegd, vanuit Rotterdam-Centrum. In 1926 werd de gemeente zelfstandig, en op 6 juni 1934 kon de kerk aan de Colonia-straat in gebruik worden genomen: precies 75 jaar geleden.

Al die jaren is het Woord opengegaan, zei ds. Van Sorge, die Rotterdam-West als laatste diende, van 1997-2001. „Toch moest het besluit worden genomen om deze gemeente op te heffen. Dat is heel pijnlijk. Misschien leven er ook wel vragen bij ons: „Had God dit niet kunnen voorkomen?” Meermalen hebben we het hier gebeden, met Habakuk: „Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven.” Is dat dan een onverhoord gebed gebleven?”

”Het Woord van God”, luidde het thema van de preek, naar aanleiding van 1 Petrus 1:23-25. „Straks wordt de kanselbijbel voorgoed gesloten”, zei de emeritus predikant. „En dan lijkt het alsof ook op de Bijbel van toepassing is: opgaan, blinken en verzinken. Nee, nee en nog eens nee! „Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.”

Nadat de voorzitter van de kerkenraad, H. L. Groenenboom, de vele aanwezigen had toegesproken, verrichtte ds. Van Sorge de laatste officiële handelingen. De zes kerkenraadsleden, drie ouderlingen en drie diakenen, werden uit het ambt ontheven. Vervolgens legde de predikant voor de laatste maal de zegen op de Rotterdamse gemeente. Daarna sloot hij de kanselbijbel. „Het Woord van de Heere wordt op deze kansel gesloten.”

Nederland is wéér een gemeente armer.