„Naamchristen is dé missionaire uitdaging van deze tijd”

Een van de belangrijkste missionaire uitdagingen in deze tijd is de naamchristen. Dat stelt de evangelicale Lausanne Beweging tijdens een conferentie deze week in Rome.

Weliswaar is ongeveer een derde van alle inwoners op de wereld christen, maar velen bezoeken geen gemeente. Anderen zitten wel in de kerk, maar hun is „de vreugde van het geloof” vreemd. Naamchristenen zijn mensen die zich met een kerk of met het christelijk geloof identificeren, maar in tegenspraak met de christelijke grondprincipes leven, zo definieert de conferentie deze groep.

Er moet wat veranderen, zo heet het in een verklaring deze week. „De naamchristenen zijn de oorzaak van een slechte naam van de kerk en hebben de secularisatie bevorderd. Een geloofwaardig christen-zijn is niet mogelijk zonder bekering, een zich afwenden van de zonde, een vertrouwen op Jezus als Heiland en gehoorzaamheid aan God.”