Moslims amputeren armen Pakistaanse christen

beeld www.britishpakistanichristians.org

Christenen in Engeland zijn een handtekeningenactie gestart voor de Pakistaan Aqueel Masih. Moslims hakten op 24 juni de armen van Masih af toen hij weigerde zich te bekeren tot de islam.

De christen Aqueel Masih werkt bij een tankstation in de Pakistaanse stad Lahore. Hij helpt klanten niet alleen bij het tanken, maar verricht ook kleine reparaties aan auto’s. Op 24 juni vragen twee mannen of hij met hen mee wil gaan naar hun dorp, om daar een auto te repareren. In het dorp aangekomen roepen de mannen Masih op om zich te bekeren tot de islam. Volgens hen is daar alle reden toe; ook de vader van Masih is moslim geworden.

Als Masih blijft weigeren om het christendom af te zweren, worden zijn beide armen er met een bijl afgehakt. De christen belandt bewusteloos in het ziekenhuis.

Als Masih na terugkeer uit het ziekenhuis bij de politie aangifte wil doen van het misdrijf, stuit hij op allerlei barrières. Zo weigert de politie in het proces-verbaal op te nemen dat Masih door moslims is afgetuigd vanwege zijn christen-zijn.

Uiteindelijk geeft de politie toe aan de externe druk, onder meer vanuit Groot-Brittannië. Drie mannen worden opgepakt voor hun betrokkenheid bij de mishandeling. Pakistaanse christenen betwijfelen echter of er een eerlijk proces volgt; christenen trekken uiteindelijk vaak aan het kortste eind.

Britse christenen van Pakistaanse afkomst zijn een handtekeningen­actie gestart voor Masih. Ook willen zij de Pakistaan helpen met het betalen van de rekeningen van het ziekenhuis en de kosten van rechtsgang.