Minder klachten seksueel misbruik bij meldpunt

De persoon op de foto heeft geen relatie met het onderwerp. beeld André Dorst

Het aantal klachten en adviesvragen bij de Stichting Meldpunt misbruik in kerkelijke relaties is in 2018 gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal vertrouwenspersonen in kerken is fors toegenomen.

Dat blijkt uit het vrijdag gepresenteerde jaarverslag over 2018 van het meldpunt. Er is vorig jaar één klacht ingediend bij de klachtencommissie onder begeleiding van het meldpunt, dat waren er drie in 2017. er waren elf meldingen van misbruik, dat zijn er evenveel als een jaar eerder. Het aantal adviesvragen aan het meldpunt daalde sterk: van 81 in 2017 naar 61 vorig jaar.

De hoge aantallen uit 2017 zijn volgens het meldpunt verklaarbaar vanuit de „algemene bewustwording” door de MeToo-discussie. „Het maatschappelijke debat laat zien dat we misbruik meer en meer herkennen en veroordelen. Na een piek in het aantal adviesvragen in 2017 zijn de aantallen van 2018 weer te vergelijkbaar met de jaren ervoor.”

Het meldpunt wordt „in toenemende mate benaderd voor advies rondom situaties van seksueel misbruik in andere relaties.” Als voorbeeld noemt het meldpunt situaties van incest.

Het aantal vertrouwenspersonen in kerken steeg fors. In 2017 stonden 468 vertrouwenspersonen geregistreerd bij het meldpunt. In 2018 waren dat er 639, een toename van meer dan 35 procent.

Het meldpunt heeft elfmaal een training gegeven aan in totaal 115 vertrouwenspersonen. In november vond een toerustingsdag plaats voor vertrouwenspersonen.

Het meldpunt is een initiatief van vijf kerken: de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. Het meldpunt onderhoudt contacten met verschillende andere kerkelijke meldpunten voor misbruik.