Mijlpalen in de Bethelkerk

Voorkant. beeld RD, Anton Dommerholt
4

Twee mijlpalen in de Bethelkerkgemeente van Sliedrecht-Centrum: ze behoort 125 jaar tot de Christelijke Gereformeerde Kerken en ze gaat het kerkgebouw –dat nog net iets ouder is– vervangen.

Hoe oud de gemeente zelf is, is onbekend. Ze moet in 1874 of al eerder zijn geïnstitueerd. Voor zover bekend was ds. M. Mijsbergh er de eerste voorganger, tot eind 1876. Daarna kwam oefenaar M. van der Spek, die in Sliedrecht predikant werd. Na zijn vertrek in 1886 volgden ds. P. Broekhuijsen (1886-1890) en oef. G. J. Wolbers (1890-1893). Omdat ds. Broekhuijsen –overigens tevergeefs– aansluiting bij de doleantiekerken zocht, kwam het tot een breuk tussen hem en zijn gemeente.

Begin 1894 kwam ds. J. van Drunen en zeven maanden later, op 21 september, sloot de vrije gemeente zich aan bij de Christelijke Gereformeerde Kerk. In die tijd bouwde de gemeente een nieuw bedehuis in Wijk C.

Ruimer onderkomen

De gemeente groeide en er kwam een ”commissie verruiming kerkgebouw”. In plaats van de kerk te verruimen stond in november 1934 echter ”Aankoop Evangelisatiegebouw van de Hervormde Kerk in Wijk B” op de agenda van de ledenvergadering. Zo werd de gemeente in februari 1935 eigenaar van de huidige kerk, midden in het dorp, aan de winkelstraat.

De oud-ouderlingen P. de Jong en L. van den Heuvel wijzen de oorspronkelijke gedeelten van rond 1890 aan: dak, vloer, voorgevel –behalve het raam–, de muur achter de kansel en gedeelten van de zijmuren. Later zijn galerijen toegevoegd en werden de vergaderruimten voor en achter de kerk vervangen.

Een derde minder

Van den Heuvel was 25 jaar ouderling. De Jong stond 40 jaar in het ambt, en een deel van die periode (1987-2007) was hij voltijds pastoraal werker. Een tijdlang was er een tweede predikantsplaats, maar inmiddels is het ledental gedaald van ruim 1900 naar 1320. Sinds 1994 verminderde het aantal gemeenteleden met 1 à 1,5 procent per jaar; in de periode 2010-2014 ging de afname nog sneller. „Sliedrecht is ongeveer volgebouwd, dus er komen weinig inwoners bij. Er zijn in de directe omgeving nogal wat verwante gemeenten van andere kerkverbanden. En de ontkerkelijking gaat ons niet voorbij.”

De gemeente mag enigszins vergrijsd zijn, de kerkenraad is dat allerminst. De dertien ouderlingen en zeven diakenen werken bijna allemaal nog. Daarom zijn vier oud-ouderlingen ingeschakeld voor bezoekwerk overdag.

Inmiddels bestaat de gemeente bijna anderhalve eeuw. Dat is een wonder, zeggen de oud-ouderlingen. „Het is zeker niet aan mensen te danken geweest. De Heere heeft hier al die jaren gewerkt, en altijd op Zijn eer aan.”

Nieuwbouwplannen

De achterliggende tijd hield de gereformeerde gemeente diensten in de Bethelkerk, omdat haar eigen gebouw werd uitgebreid. Volgend jaar wordt die gastvrijheid beantwoord: de christelijke gereformeerden gaan in de Boazkerk van de gereformeerde gemeente kerken omdat hun eigen gebouw wordt vervangen.

Groot onderhoud van de huidige Bethelkerk bleek relatief weinig minder dan nieuwbouw te kosten. De nieuwe kerkzaal wordt even groot, maar krijgt –door brandweervoorschriften– minder zitplaatsen. De zijgalerijen komen niet terug, de achtergalerij wel. Het orgel gaat mee naar de nieuwe kerk. De Rank –de kleuterschool waarin onder andere verschillende jeugdclubs bijeenkomen en de bibliotheek is gehuisvest– wordt waarschijnlijk afgestoten.

Vijftien voorgangers

Enkele straten bij de Bethelkerk vandaan bevindt zich nog een christelijke gereformeerde kerk, aan de Middeldiepstraat. Die ontstond toen ds. J. Vreugdenhil in 1921 naar de Gereformeerde Gemeenten overstapte. In 1930 werd het een vrije gemeente, sinds 1962 is ze weer christelijk gereformeerd.

Sliedrecht-Centrum (Bethelkerk) was weinig vacant; in de achterliggende 125 jaar maar 13 jaar en 10 maanden en voordien ook niet veel. Ze heeft inmiddels veertien predikanten en een oefenaar gehad. Ds. C. Smits stond driemaal in de gemeente, in totaal 23 jaar en 9 maanden. Ds. M. C. Tanis was er bijna 30 jaar. Ds. C. P. de Boer dient hier sinds oktober 2016. Ouderling L. Voorthuijzen is vanaf juli 2015 voltijds pastoraal werker.